V Olomouci jsme diskutovali o TTIPu

Evropská unie v současné době projednává podmínky tzv. transatlantického obchodního partnerství (tzv. TTIP), zóně volného obchodu mezi Evropou a USA. O tom, jak může tato kontroverzní dohoda ovlivnit naše životy a proč bychom měli pečlivě zvážit její konečnou podobu jsme diskutovali  v Olomouci v rámci vědecké kavárny s tématem „TTIP – hrozba nebo příležitost“.  Kavárnu připravil Zelený kruh společně se Svazem ekologických zemědělců PRO-BIO.

O tom, že toto téma ve společnosti rezonuje, svědčí i hojná účast. O podobě TTIPu spolu s našimi hosty Kryštofem Krulišem a Jiřím Lehejčkem přišlo diskutovat více než 30 lidí, převážně z řad studentů.

Kryštof Kruliš, právník z Asociace pro mezinárodní otázky byl součástí týmu, jenž zpracovával dopadovou studii pro Ministerstvo obchodu a Ministerstvo zahraničních věcí. Na kavárně návštěvníkům přiblížil, jak vůbec probíhá vyjednávání takto komplikovaných a rozsáhlých mezinárodních smluv.  Prezentoval také průběžné výsledky dopadové studie, především dopad TTIPu na růst evropského a českého HDP, na vytváření pracovních míst a vztah k energetické bezpečnosti.

Dalším tématem diskuze byl ale dopad TTIPu na životní prostředí, potravinou produkci a sektor ekologického zemědělství. Tyto souvislosti představil v diskuzi Jiří Lehejček z České technologické platformy pro ekologické zemědělství, který pro potřeby tohoto sektoru dohodu TTIP monitoruje.

Přestože se může zdát, že na západ od nás téma TTIPu trápí společnost mnohem více než v Česku, živá diskuze, která se na vědecké kavárně rozpoutala, je důkazem toho, že toto téma českou společnost nenechává chladnou.  

MZP_CZ