V Hodoníně diskutující odmítli stavbu průplavu Dunaj – Odra – Labe

Za podpory Ministerstva životního prostředí uspořádal koncem listopadu místní spolek Hnutí Brontosaurus Podluží ve spolupráci se Zeleným kruhem diskuzi o potenciálních dopadech stavby průplavu Dunaj-Odra-Labe (nejen) na krajinu Hodonínska. Projekt průplavu Dunaj-Odra-Labe 

(dále D-O-L) je projekt, který má za cíl řeky Dunaj, Odru a Labe pro vodní mezinárodní vodní dopravu. Stavba průplavu by měla přinést pozitivní přidružené efekty, např. vodohospodářský, energetický nebo turistický. Odpůrci průplavu ale poukazují na negativní efekt, který by tato masivní stavba měla na přírodní biotopy a krajinu a na vodní režim.

Účastníci o problematice diskutovali s geografem Jaroslavem Ungermanem, členem Unie pro řeku Moravu. Ta v projektu rovněž hraje významnou roli, především v okolí již splavněného úseku podél Baťova kanálu. Ungerman upozornil mimo jiné na to, že plány průplavu sahají až do devatenáctého století. Jaroslava Ungermana jsme se také zeptali na několik otázek.

Můžete nám stručně přiblížit argumenty ochránců přírody, kteří se stavby průplavu obávají?

Těch argumentů je tam hodně a jsou velmi silné. Kromě ekologického dopadu je to totiž celé nesmysl i z ekonomického hlediska. Pro přírodní biotopy kolem Moravy, ale i v těch dalších úsecích, by ta stavba znamenala těžký zásah. Z hlediska hydrologických poměrů tam vidím dva zásadní problémy. Průtoky tady u nás nejsou tak veliké, aby dokázaly takovýto kanál zásobovat, není tu prostě dostatek vody. A co je horší, poškodilo by to zdroje podzemní pitné vody a narušilo vodní režim v celé krajině.

Zastánci stavby průplavu často poukazují na příznivý efekt, který by průplav plnil v protipovodňové ochraně. Co i o tom myslíte?

To je úplný nesmysl, kterého se vždy někdo chytí a neustále jej opakuje. Dalším zabetonováním krajiny a narovnáním toků protipovodňové ochraně určitě nepomůžeme, ale naopak si přivoláme stále častější záplavy. To co potřebujeme je nezastavěná krajina s lužními lesy, kde se bude ta voda moct volně vylít a meandry, které budou tok řek zpomalovat.

Na zbytečnosti stavby průplavu D-O-L se s panem Ungermanem shodli i návštěvníci vědecké kavárny.

MZP_CZloga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb