Uhlí z Bíliny není potřeba a těžba by poškodila lidi i přírodu, shodly se odborné vládní výbory

Stáhněte si společnou tiskovou zprávu  Hnutí DUHA, Greenpeace, STUŽ a Zeleného kruhu do svého počítače


Ministerstvo životního prostředí právě posuzuje dopady na životní prostředí u záměru na rozšíření těžby na velkolomu Bílina za limity stanovené v roce 1991 (a upravené v roce 2008). Rozšíření velkolomu přitom není pro potřeby energetiky nutné a mělo by zbytečný negativní vliv na klima, ovzduší, krajinu i obce. Na tom se již v říjnu 2015 – tedy ještě před přelomovou klimatickou konferencí v Paříži, kde se státy světa dohodly na ještě ambicióznějším cíli pro zastavení změny klimatu – shodly odborné výbory Rady vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR).

Konkrétně šlo o Výbor pro udržitelnou energetiku, Výbor pro krajinu, vodu a biodiverzitu a Výbor pro udržitelné municipality. Zasedání v nich zástupci průmyslu, obcí, krajů, zemědělců, služeb, ministerstev i nevládních organizací. Žádný jiný výbor RVUR se neusnesl na jiném či opačném závěru.

Asociace ekologických organizací Zelený kruh – jako jedna z členských organizací RVUR – vyzývá Ministerstvo životního prostředí, aby se řídilo stále platnými doporučeními odborných výborů při rozhodování o závěrečném stanovisku EIA v právě probíhajícím posuzování vlivu na životní prostředí.

Řízení provází nebývalý zájem veřejnosti, občané a občanky žádají negativní stanovisko. Připomínky lze stále podat skrze web Greenpeace: https://spoluprotiuhli.cz/

Jiří Koželouh, člen RVUR a Výboru pro udržitelnou energetiku, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:

“Ze stanovisek všech tří výborů, které se vyjádřily k otázce těžby za původními limity těžby uhlí, je jasné, že rozšíření velkolomu Bílina není pro potřeby energetiky potřeba, zato by poškodilo klima, ovzduší, krajinu i obce. Podklady zaplacené firmou Severočeské doly se logicky snaží negativní dopady bagatelizovat a potřebu uhlí zveličovat. Ministerstvo životního prostředí by se však mělo řídit odborným stanoviskem výborů, které jsou zde od toho, aby pomáhaly vládě a zasedají v nich experti a expertky různých názorů a pohledů.”

 Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace ČR, říká:

“Těžaři odmítli spočítat ve svých materiálech vliv rozšíření dolu Bílina na klima a lhali ministerstvu životního prostředí, že se dopady na klima počítají při stavění nových a prodlužování provozu starých elektráren, i když dobře věděli, že se to tak nedělá. Je na ministerstvu, aby jim nyní z tohoto důvodu dokumentaci k rozšíření dolu hodilo na hlavu. Rozšiřování dolu Bílina odmítli odborníci z vládních výborů, nyní se proti těžbě vymezilo už přes tisíc lidí, kteří se zapojili do procesu EIA. Ministerstvo by tyto hlasy mělo poslechnout a mělo by nakonec vydat k rozšiřování dolu negativní stanovisko.”

 Jiří Dlouhý, člen RVUR a předseda Společnosti pro trvale udržitelný život, řekl:

“Navrhovaný záměr není v souladu ani se Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje, ani s územními plány některých dotčených měst a obcí, jak dokumentace přímo uvádí. Závěrem hodnotitele je, že se patrně budou muset pořídit  změny této územní dokumentace. To je něco, co je pro nás zcela nepochopitelné a nepřijatelné.”

 Daniel Vondrouš, ředitel Zeleného kruhu, řekl:

“Jde o vážné rozhodnutí. Zvítězit musí odborné a věcné argumenty a ne zájem uhlobaronů.”

 Kontakty:

Jiří Koželouh, Hnutí DUHA, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz

Jan Rovenský, Greenpeace ČR, 734 620 844, jan.rovensky@greenpeace.org

Jiří Dlouhý, Společnost pro trvale udržitelný život, 724 698 016, info@stuz.cz

Daniel Vondrouš, Zelený kruh, 724 215 068, daniel.vondrous@zelenykruh.cz