Uhelná komise bude zkoumat konec uhlí i v roce 2030. Takový termín odpovídá doporučení vědců

Společná tisková zpráva  Greenpeace, Hnutí DUHA a Zeleného kruhu


Uhelná komise – jejíž třetí zasedání právě skončilo – dostane od své pracovní skupiny číslo 1 scénáře ukončení těžby a spalování uhlí v ČR k vybraným časovým horizontům: 2030, 2035, 2040, 2045 a 2050. Scénáře propočtou, jak by se konec uhlí projevil na zásobování elektřinou a teplem, stabilitě elektrické sítě či emisích skleníkových plynů a znečištění. Mají být hotové do konce tohoto roku.

Aby mohlo být dosaženo cíle Pařížské dohody a zastavení růstu globální teploty na relativně bezpečné úrovni 1,5 °C, musí vyspělé státy – kam se samozřejmě počítá i ČR – podle vědeckých propočtů organizace Climate Analytics skončit s uhlím už v roce 2031.

Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA a člen Uhelné komise za asociaci ekologických organizací Zelený kruh, řekl:
“Scénáře úplného konce těžby a spalování uhlí jsou nutnou podmínkou, aby další práce Uhelné komise měla smysl. Vědecká fakta o změně klimatu jsou neúprosná, krátce po roce 2030 by se u nás už žádné uhlí spalovat nemělo. Uhelná komise by měla předložit vládě doporučení, které bude vědecká fakta respektovat.”

Jan Rovenský, vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR a člen Uhelné komise, řekl:  
“Skončit v České republice v roce 2030 se spalováním uhlím v elektrárnách je nejen nutné, ale i zcela realistické. Na rozdíl o Německa, které se zavázalo zavřít poslední uhelnou elektrárnu v roce 2038, nepočítá ČR se zavíráním existujících jaderných reaktorů před koncem jejich technické životnosti. S uhlím tak můžeme skončit výrazně dřív než naši sousedé.”

Kontakty:
Jiří Koželouh, Hnutí DUHA, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz
Jan Rovenský, Greenpeace, 734 620 844, jan.rovensky@greenpeace.org