Účast veřejnosti na rozhodování stále v ohrožení

Novela stavebního zákona zatím u ledu

Koncem března dosáhly ekologické organizace jednoho malého vítězství. Legislativní rada vlády totiž vrátila ministryni Šlechtové návrh nového stavebního zákona, který jsme od samotného vzniku na jaře loňského roku sledovali a připomínkovali.

Původně to byl ambiciózní pokus o zjednodušení rozhodování o stavbách, ale žádné se v podstatě nekonalo. Jak jsme již dříve informovali, finální podoba návrhu naopak přinesla další výjimky a omezení práva lidí vyjadřovat se k velkým projektům. Ministerstvo s velkou pravděpodobností novelu do konce volebního období upravit a schválit nestihne, což je dobře.

Bude nový zákon o urychlení výstavby infrastruktury?

Ministr dopravy se už nechal slyšet, že v parlamentu prosadí vlastní legislativní návrh, jímž chce urychlit výstavbu, resp. povolování dopravních staveb. Co bude jeho konkrétním obsahem, je velká otázka. Zatím však dosavadní pokusy o urychlení povolování staveb skončily dalším omezováním práva veřejnosti zapojovat se do veřejného dění. Situaci proto budeme i nadále bedlivě sledovat a v případě nutnosti jsme připraveni začít jednat.

Dopravní stavby čekají další výjimky

S podobnou argumentací se vláda snaží zrušit proces posuzování vlivů na životní prostředí u 11 významných staveb s více než 16 let starými a dávno neaktuálními posudky EIA. Mezi nimi je i kontroverzní okruh Prahy u Běchovic. Vláda chce využít výjimku v nové evropské směrnici a o posudcích EIA rozhodnout sama.  To je ovšem v rozporu s evropskou legislativou, protože o takovou výjimku lze žádat pouze v mimořádných situacích, jako jsou živelné pohromy, které by v našem případě musely trvat zhruba dvacet let. Jednáme proto s politiky a pravidelně informujeme veřejnost o tom, že vláda by namísto marného vyjednávání měla raději začít pracovat a pustit se do řádného posuzování zmíněných staveb. 

Připojte svůj hlas k výzvě za spravedlivé rozhodování o stavbách

Zelený kruh dlouhodobě prosazuje pravidla spravedlivého rozhodování o stavbách za účasti veřejnosti. Pravidelně jednáme s politiky a podílíme se na připomínkování důležitých zákonů. Proto se obracíme i na vás, abyste podpořili společnou výzvu Zeleného kruhu a Nadace VIA Za spravedlivé rozhodování o stavbách svým podpisem. Už je nás téměř 1000. Ukažme politikům, že těch, kdo se chtějí podílet na spolurozhodování o životním prostředí, je mnohem víc.

Připojte svůj podpis a šiřte petici všude, kde to půjde. Jedině tak zvýšíme naději, že nás politici nebudou brát na lehkou váhu.

Mezi signatáři výzvy jsou osobnosti, jako profesor Bedřich Moldan, bývalí ministři životního prostředí Liška a Bursík, Vladimír Špidla, Jan a Zdeněk Svěrákovi, komunální politik roku Martin Mach, zastupitelé z Mariánských Lázní, Brna, Liberce, Opavy, architekti, stavaři, ekonomové, ochranáři i novináři.