Tiskové zprávy

Poslanci, prosím, opravte to. Nevládní organizace upozorňují na problémy v návrhu zákona o regulaci lobbování

Zástupci jedenácti nevládních organizací žádají dopisem zákonodárce, aby opravili problémové části návrhu zákona, který má nastavit pravidla pro lobbování v Česku. Největší výtkou organizací je to,  zákon mezi lobbisty neřadí zástupce polostátních firem jako ČEZ, České dráhy, apod. Tato výjimka by mohla umožnit obcházení zákona a nedává smysl, protože zástupci státem kontrolovaných společností v praxi často lobbují legislativu v řadě strategických odvětvích. Návrhy změn projedná Ústavně-právní výbor Poslanecké sněmovny.

Zelený kruh jednal s vedením MŽP o klíčových environmentálních tématech

Dne 22. května 2024 proběhlo na Ministerstvu životního prostředí bilanční setkání zástupců Ministerstva životního prostředí (MŽP) a členských organizací Zeleného kruhu. Setkání se zúčastnil ministr životního prostředí Petr Hladík. Diskuze se věnovala zejména klíčovým otázkám ochrany klimatu, energetiky a biodiverzity.

Dnes slaví evropské národní parky. Zelený kruh vítá návrh vyhlášení národního parku Křivoklátsko.

Dvacátý pátý ročník Evropského dne parků je 24. května připomínaný ve 37 zapojených zemích  federace EUROPARC, do níž je zapojeno několik set institucí a tisíce chráněných území. (1) Federace při příležitosti Evropského dne parků zdůrazňuje, že naše chráněná území jsou zásadní pro pokračování a zavádění politik ochrany přírody a zdůrazňuje jejich klíčovou roli pro zajištění udržitelné a odolné společnosti. (2)

Zákon o obnově přírody podpořilo 75 % občanů zemí, které zákon nepodpořily

Členské státy EU, které nepodporují zákon o obnově přírody, jsou v rozporu s veřejným míněním. Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění provedeného v Nizozemsku, Finsku, Maďarsku, Itálii, Polsku a Švédsku, který ukázal, že tři ze čtyř občanů legislativu podporují, zatímco tlak na členské státy, aby dlouho očekávaný zákon přijaly, sílí.

Ministerstvo spustilo druhou část veřejné konzultace nové klimaticko-energetické strategie Česka

Česko pokračuje v přípravě zásadních strategických dokumentů, které mají popsat cíle a postup v oblasti ochrany klimatu a transformace energetiky. V lednu Ministerstvo průmyslu a obchodu zahájilo druhou část veřejné konzultace nového Vnitrostátního plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu (NECP). Ministerstvo průmyslu a obchodu její spuštění dlouho odkládalo. Návrh aktualizace klimaticko-energetického plánu totiž vzala vláda na vědomí už loni v říjnu.

Rámcová pozice Klimatické koalice a Zeleného kruhu k těžbě a zpracování lithia v České republice

Zelený kruh a Klimatická koalice uznávají důležitou roli lithia v transformaci energetiky a dopravy na bezemisní. Jeho těžbu a zpracování na našem území však považují za přijatelné jen v případě využití nejšetrnějších technologií a za podmínky důrazu na minimalizaci dopadů na místní obyvatelstvo, přírodu a životní prostředí a naopak využití všech možností pro maximalizaci přínosů regionu, obcím a místním obyvatelům. Místní obyvatelé, na které má těžba přímý dopad, musí od začátku být důvěryhodnou součástí procesu schvalování těžby. Při nakládání s lithiem je potřeba také vzít v potaz možné vývoje budoucnosti dopravy, a to zejména snižování objemu osobní automobilové dopravy.

SWAP se nám vydařil!

Uspořádali jsme SWAP a přednášku o tom, jak funguje textilní průmysl a módní marketing. Od odbornic z organizace Arnika jsme získali tipy na to, jak si zařídit šatník stylově a zároveň šetrně k přírodě.

Zelený kruh: zákon o strategických investicích byl přijat v rozporu s pravidly

Zelený kruh považuje schválení novely liniového zákona, resp. zákona o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury Sněmovnou a Senátem za chybný krok. Zákon byl připraven netransparentním způsobem a s množstvím věcně nesouvisejících přílepků. Některé z přijatých změn přitom zásadním způsobem mění práva občanů i samospráv a omezují rozsah ochrany životního prostředí.