Tiskové zprávy

Ministerstvo spustilo druhou část veřejné konzultace nové klimaticko-energetické strategie Česka

Česko pokračuje v přípravě zásadních strategických dokumentů, které mají popsat cíle a postup v oblasti ochrany klimatu a transformace energetiky. V lednu Ministerstvo průmyslu a obchodu zahájilo druhou část veřejné konzultace nového Vnitrostátního plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu (NECP). Ministerstvo průmyslu a obchodu její spuštění dlouho odkládalo. Návrh aktualizace klimaticko-energetického plánu totiž vzala vláda na vědomí už loni v říjnu.

Rámcová pozice Klimatické koalice a Zeleného kruhu k těžbě a zpracování lithia v České republice

Zelený kruh a Klimatická koalice uznávají důležitou roli lithia v transformaci energetiky a dopravy na bezemisní. Jeho těžbu a zpracování na našem území však považují za přijatelné jen v případě využití nejšetrnějších technologií a za podmínky důrazu na minimalizaci dopadů na místní obyvatelstvo, přírodu a životní prostředí a naopak využití všech možností pro maximalizaci přínosů regionu, obcím a místním obyvatelům. Místní obyvatelé, na které má těžba přímý dopad, musí od začátku být důvěryhodnou součástí procesu schvalování těžby. Při nakládání s lithiem je potřeba také vzít v potaz možné vývoje budoucnosti dopravy, a to zejména snižování objemu osobní automobilové dopravy.

SWAP se nám vydařil!

Uspořádali jsme SWAP a přednášku o tom, jak funguje textilní průmysl a módní marketing. Od odbornic z organizace Arnika jsme získali tipy na to, jak si zařídit šatník stylově a zároveň šetrně k přírodě.

Zelený kruh: zákon o strategických investicích byl přijat v rozporu s pravidly

Zelený kruh považuje schválení novely liniového zákona, resp. zákona o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury Sněmovnou a Senátem za chybný krok. Zákon byl připraven netransparentním způsobem a s množstvím věcně nesouvisejících přílepků. Některé z přijatých změn přitom zásadním způsobem mění práva občanů i samospráv a omezují rozsah ochrany životního prostředí.

MMR dokončuje vyhlášku o stavbách, požadavky na udržitelnou mobilitu a zelenou infrastrukturu ale ignoruje

Ministerstvo pro místní rozvoj dokončuje v souvislosti s přijetím nového stavebního zákona text nové vyhlášky o požadavcích na výstavbu. Úkolem vyhlášky je definovat požadavky na stavby. Ty budou od 1. července 2024 závazné pro celou republiku, s výjimkou Prahy, Brna a Ostravy – pokud stačí schválit své vlastní městské předpisy. Zelený kruh, a skrze něj další ekologické organizace včetně Automatu, Arniky a Pěšky městem, podaly k návrhu vyhlášky řadu připomínek. Týkaly se především redukce počtu povinných stání pro auta, parkování jízdních kol a zlepšení zelené infrastruktury na veřejných prostranstvích. Do finální verze vyhlášky ale většina návrhů Zeleného kruhu a jeho členských organizací nebyla zapracována – úředníci MMR je odmítli.

Změna liniového zákona – pod záminkou podpory strategických staveb dojde k omezení ochrany životního prostředí, o práva přijdou vlastníci nemovitostí a obce

V rámci transpoziční novely liniového zákona budou ve třetím čtení hlasovány návrhy, které
zásadním způsobem mění pravidla ochrany životního prostředí. Návrhy neprošly standardním
projednáním ve vládě, ani kontrolou ze strany Legislativní rady vlády, ačkoli jde o návrhy
obsahově zásadní a rozsáhlé. Zelený kruh apeluje na poslance a poslankyně, aby v rámci novely
liniového zákona neschvalovali návrhy, které významně oslabí ochranu životního prostředí a
s předloženým zákonem věcně nesouvisí.(1) O novele liniového zákona budou poslanci jednat ve
třetím čtení již v pátek 3. 11.

Poslanci prosazují těžbu štěrkopísku bez ohledu na životní prostředí a berou kompetence inspekci životního prostředí

Poslanci v rámci projednávání novely liniového zákona (tisk 410) předložili zásadní změny s cílem razantně omezit práva občanů, obcí a vlastníků nemovitostí, kteří mají být dotčeni výstavbou dopravní a energetické infrastruktury. Zelený kruh upozorňuje, že některé z návrhů v případě schválení zásadním způsobem omezí ochranu životní prostředí. Ačkoli se má podstatně změnit více než devět zákonů, návrhy neprojednala vláda ani experti z legislativní rady vlády.

Chránit stromy před kácením bude jednodušší: pozvánka na debatu

Zelený kruh zve na debatu o tom, jak chránit stromy ve městě. V debatě vystoupí expertky na právo životního prostředí Petra Humlíčková a Jitka Jelínková. Cílem debaty je představit právní a občanské nástroje, které lze využít při ochraně stromů ve městech.