Superhrdinka hledající těžké kovy v nádobí zahájila novou spotřebitelskou kampaň Arniky

Superhrdinka, která má ochránit české spotřebitele před toxickými látkami v barevných potiscích nádobí, se zjevila minulý měsíc na Palackého náměstí v Praze. Při happeningu k zahájení nové kampaně Arniky vstoupila na scénu, aby pomocí rentgenového spektrometru, který nyní mají k ruce i odborníci z Arniky, odhalila nebezpečné těžké kovy v potištěném hrnku. Stejně jako ona i Arnika věří, že do nádobí nebezpečné látky vůbec nepatří. Arnikou již dříve zveřejněné nálezy vysokých koncentrací olova a kadmia v barveném nádobí přitom ukazují, že výrobci a dovozci se problematickým produktům často nevyhýbají. Proto ekologická organizace spouští kampaň „Jezme bez jedů“.
 

Arnika v kampani prověří reprezentativní část trhu pomocí rentgenového spektrometru a zpřístupní tyto informace veřejnosti. Společně se spotřebiteli vyzve výrobce a dovozce k náhradě toxických pigmentů jinými alternativami a pokusí se prosadit změnu nevhodně nastavených legislativních limitů.

„Současná legislativa povoluje používat olovo v nádobí, pokud se v laboratoři neprokáže jeho vylouhování ve vyšších koncentracích do slin (roztok imitující kyselost prostředí v ústech). Považujeme takové nastavení limitů za nedostačující,“ řekla Karolína Brabcová, vedoucí kampaně Jezme bez jedů.

V současnosti platné limity chrání spotřebitele pouze před uvolňováním těžkých kovů z těch částí hrnku či skleničky, které se přímo dotýkají úst. Těžké kovy se ale mohou do organismu nebo životního prostředí uvolňovat i jinými cestami. Ať už při výrobě, nebo když se nakonec z nádobí stane odpad. Limity navíc zanedbávají možnost, že se nádobí bude mýt, zahřívat nebo bude při používání poškrábáno. Proto by se výrobci měli barev obsahujících těžké kovy zcela vyvarovat.

Vyzýváme spotřebitele, aby podepsali naši výzvu Jezme bez jedů!, která požaduje po prodejcích a výrobcích, aby se sami zasadili o náhradu toxických pigmentů za alternativy, které olovo a kadmium neobsahují,“ doplňuje Karolína Brabcová. Výzvu můžete podepsat online na stránkách kampaně www.jezmebezjedu.cz 

V souvislosti se zahájením kampaně oslovila Arnika i české výrobce porcelánu a skla, aby vyslyšeli tuto výzvu spotřebitelů a pokusili se zjednat nápravu tím, že se sami zaváží jedovaté barvy obsahující těžké kovy nahradit bezpečnějšími. Ekologická organizace také upozorňuje spotřebitele na to, že se vyplatí kupovat výrobky od výrobců, kteří se řídí přísnějšími požadavky na nezávadnost a bezpečnost spotřebitelů.

„Změříme desítky hrnků, skleniček, ale i misek a talířů, abychom získali přehled o výskytu olova a kadmia v tomto zboží na našich pultech. Pomůže nám k tomu rentgenový přístroj, tzv. XRF spektrometr (X-Ray Fluorescence Spectrometer), který rychle a bezpečně určí prvkové složení materiálu. Na základě informací zjištěných během měření budeme moci oslovovat výrobce porcelánu, ale i legislativní zástupce. Věříme, že monitoring problematického nádobí je první krokem kampaně, která nás dovede k výrobkům, které nebezpečné těžké kovy neobsahují,“ shrnuje Jitka Straková, expertka Arniky na toxické látky ve spotřebním zboží.

Olovo je jednou z nejtoxičtějších látek vůbec – i ve velmi malém množství způsobuje poškození mozku zejména u kojenců či ještě nenarozených dětí. Je velmi nebezpečné zejména pro ženy v produktivním věku, které se chystají otěhotnět. Kadmium se v lidském těle hromadí hlavně v ledvinách a játrech, přičemž příjem i velmi malých dávek tohoto kovu může vést k selhání ledvin.