Stát odmítá debatu o variantách nakládání s radioaktivními odpady. Lidé mají poslední příležitost se vyjádřit.

Stáhněte si společnou tiskovou zprávu  do svého počítače


V těchto dnech vrcholí proces posouzení dopadů návrhu vládní Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem na životní prostředí a zdraví lidí. Asociace ekologických organizací Zelený kruh a Calla – Sdružení pro záchranu prostředí přípravu koncepce dlouhodobě kritizují.  Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) totiž odmítá připravit a posoudit vedle konečného úložiště i další možné varianty, jak naložit s nebezpečným radioaktivním odpadem. Ignoruje tak nejen názory dotčených obcí a veřejnosti, ale také závěry ministerstva životního prostředí (MŽP), které proces posuzování podle zákona vede. V rámci něj zítra proběhne veřejné slyšení, kde se budou moci občané vyjádřit k zásadním nedostatkům a chybám návrhu koncepce. 

MPO více než rok nedokázalo dodat podklady k vyhodnocení dopadů návrhu koncepce na životní prostředí a zdraví. Nakonec v rozporu se závěry zjišťovacího řízení odmítlo předložit reálné varianty nakládání s radioaktivním odpadem. MPO předložilo jedinou variantu trvalého hlubinného uložení. Znemožnilo tak odborníkům i veřejnosti diskutovat např. o možnosti dlouhodobého skladování v zabezpečených povrchových skladech, kde je možné (na rozdíl od hlubinné varianty) kontrolovat neporušenost ochranných obalů. Není možné porovnat ani variantu umožňující snadné vynětí a využití části odpadu v případě technologického pokroku či variantu spolupráce na mezinárodním řešení.

Předložený návrh koncepce je navíc již zastaralý. Některé navržené cíle již měly být splněny v roce 2015, jiné ztratily smysl. Například Pracovní skupina pro dialog o úložišti, s níž koncepce počítá, již přestala existovat.  Může za to liknavost a arogance státních úřadů, které ignorovaly návrhy zástupců obcí a spolků z dotčených lokalit.

MPO přistupuje s neuvěřitelnou liknavostí i k přípravě samotné koncepce. Jen příprava podkladů pro hodnocení jejích dopadů mu trvala víc než rok. Na první pohled viditelná je také snaha státu vyhnout se jakékoliv debatě s veřejností. Zatímco veřejné připomínkování zjišťovacího řízení probíhalo těsně před vánoci, veřejné projednání vyhodnocení dopadů koncepce je načasováno na začátek letních prázdnin. Přestože Státní úřad pro jadernou bezpečnost slíbil, že veřejné projednání proběhne ve všech dotčených krajích, nic takového se nestalo.

Stát při rozhodování o nakládání s nebezpečným radioaktivním odpadem postupuje nedůvěryhodně. Bez změny dnešního nevyhovujícího legislativního stavu a jasných pravidel pro vyhledávání úložiště by celý proces měl být zastaven.

Daniel Vondrouš z asociace ekologických organizací Zelený kruh řekl: „Stát rozhoduje, jak bude nakládat s radioaktivním odpadem na statisíce let dopředu. Odmítá připravit jakékoliv varianty a možnost vyjádření nabídne lidem jen na pár dní v době, kdy hromadně odjíždějí na dovolenou. To je u tak vážného problému nejen nepřijatelné, ale také hloupé.“

Edvard Sequens z  Cally řekl: Požadujeme, aby ministr Brabec vrátil  celé hodnocení  k přepracování. V opačném případě nebude mít  jeho souhlasné stanovisko valnou hodnotu a zbyde jen otázka, proč  tak čistě formální záležitost trvala tři roky?”