Srpnové střípky z legislativy

Prázdniny ve Sněmovně

Vzhledem k prázdninovému provozu se v srpnu Sněmovna nesešla.

Senát o účetnictví NNO

Senátoři na srpnové schůzi schválili novelu zákona o účetnictví. Novela se dotýká mimo jiné oblasti jednoduchého účetnictví neziskových organizací, které bylo dosud upraveno pouze přechodně.

Vláda se chystá oslabit hlas veřejnosti při rozhodování o stavbách

Přestože měla vláda v srpnu zčásti letní přestávku, Ministerstvo průmyslu a obchodu do připomínkového řízení poslalo svůj návrh na částečné prolomení limitů těžby uhlí. Zelený kruh návrh samozřejmě připomínkoval a zástupci pak osobně požádali ministry o jeho odmítnutí.

Úředníci Ministerstva pro místní rozvoj pilně pracovali na vypořádání tisíců připomínek k rozsáhlé novele stavebního a dalších souvisejících zákonů. Problematická novela by mohla přinést oslabení účasti veřejnosti na rozhodování o životním prostředí v několika oblastech, např. upírá možnost napadat u soudu územní plány nebo v rámci rozhodování netransparentních autorizovaných inspektorů v územním řízení bez kontroly veřejnosti. Zelený kruh se novelou intenzivně zabývá a s Nadací VIA inicioval výzvu za spravedlivé rozhodování o stavbách, kterou můžete podpořit svým podpisem na našich webových stránkách.

 

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.czwww.eeagrants.cz