Soutěž o nejlepší adaptační opatření na změnu klimatu za rok 2015 má své vítěze

Stáhněte si tiskovou zprávu a prezentaci vítězných projektů


V soutěži, nad kterou převzalo záštitu Ministerstvo životního prostředí, byly jako nejlepší řešení vyhodnoceny projekty revitalizace rašeliniště, rozvoje ekoagropodnikání, úpravy povodí a vybudování vzdělávacího a poradenského centra.

Cílem soutěže bylo vybrat nejefektivnější řešení, která povedou ke snížení negativních dopadů trvalých teplotních změn na život obyvatel a krajiny. Porota vybírala z 29 projektů věnovaných oblastem technologií, revitalizace krajiny a hospodaření v krajině a hodnotila jak realizovaná, tak i plánovaná řešení. Hlavní cenou pro autory opatření je placená účast na prestižní mezinárodní konferenci Adaptation Futures 2016, která proběhne od 10. do 13.  května v Rotterdamu.  

Nejlepším technologickým opatřením bylo zvoleno vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada v Brně, za kterým stojí Nadace Partnerství. Areál využívá obnovitelné zdroje energie, efektivně nakládá s vodními zdroji a zelená střecha navíc zadržuje dešťovou vodu. Kromě k energetické úspoře pomáhá také ochlazovat a zvlhčovat okolí v době letních veder.

V oblasti revitalizace krajiny uznání získala obnova rašeliniště v přírodní rezervaci Chvojnov Českou společností ornitologickou na Vysočině. Jeho přínosem je lepší zadržování vody po přívalových deštích nebo při jarním tání. V době sucha se naopak stává zdrojem vody a zároveň ochlazuje okolí.

Ekoagropodnikání na Hodonínsku využívá na vlastních zemědělských plochách mokřady k zadržování přívalových srážek. Tím předchází povodním a škodám na majetku, zvyšuje hladinu podzemní vody, zabraňuje kontaminaci řek hnojivy i pesticidy a zlepšuje mikroklima v okolí.

Mezi připravovanými opatřeními nejvíce zaujala plánovaná úprava povodí Moravy Koalicí pro řeky ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci. Jde o analýzu území z hlediska klimatických rizik a postupné zavádění retenčních a infiltračních opatření v regionu.

Citace Jiřího Dusíka z organizačního týmu Integra Consulting:Překvapilo nás množství projektů, které se do soutěže přihlásily a ekologická šetrnost a promyšlenost některých řešení. Jedná se o první krůčky na dlouhé cestě, ale je dobře, že se tato problematika začíná řešit. Gratulujeme úspěšným uchazečům a přejeme všem zúčastněným hodně úspěchů v jejich současných i budoucích projektech.“

Porotu tvořili zástupci Ministerstva životního prostředí, Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, Centra pro dopravu a energetiku, Českého hydrometeorologického ústavu, Integra Consulting, Masarykovy univerzity a Zeleného kruhu. Odborníci hodnotili význam řešeného problému, systematický přístup či vícenásobný dopad. Dále pak přínosy sociální a ekonomické, vliv na životní prostředí a nakonec inovativnost. Soutěž Adaptační opatření roku byla vyhlášena v srpnu 2015 a skončila v březnu 2016.


Odborné kontakty
Ing. Andrea Šandová
, 702 157 336, andrea.sandova@integracons.com
Ing. Jiří Dusík, 603 214 487, jiri.dusik@integracons.com

Kontakt pro novináře
Jiří Kaňa
, 607 800 915, jiri.kana@zelenykruh.cz


EHP-fondy_Logo-1

Podpora výměny informací o dopadech změny klimatu a adaptačních opatření na národní a regionální úrovni Č. projektu: EHP-CZ02-OV-1-011-2014 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska