Sója místo pralesa

Ve středu 17. dubna proběhlo v rámci série Smart café promítání filmu „Umlčená země – příběh sóji“. Po promítání filmu následovala debata s hosty na téma závislosti naší živočišné výroby na dovozu sóji, jako krmiva, a souvisejících environmentálních a socioekonomických dopadů. K diskuzi byli přizváni Daniel Pitek, soukromý zemědělec a lesník, a Mgr. Vojtěch Kotecký, analytik v think-tanku Glopolis. 

Jak bylo patrné z dokumentu, pěstování sóji v Jižní Americe pro krmení hospodářských zvířat v Evropě má dalekosáhlé důsledky. Tlak na vysokou produkci plodin a vyšší profit způsobuje, že jsou ve velké míře při pěstování používány různé pesticidy a herbicidy a nešetrné postupy. Ty mají dál dopady na zdraví místních lidí, ale také na stav půdy a okolní krajiny. Dovoz levné sóji do Evropy má pak vliv i na místní zemědělce.