Sněmovna rozhodla v 29 hlasováních o životním prostředí

Stáhněte si tiskovou zprávu do svého počítače


Máme pro vás i kompletní hodnocení hlasování Poslanecké sněmovny o životním prostředí ve stávajícím volebním období


Poslaneckou sněmovnou za 2,5 let jejího trvání prošlo 29 hlasování s významným dopadem na životní prostředí. V jeho prospěch hlasovali poslanci v polovině případů. Mimo jiné podpořili kontroly ilegálního spalování odpadků domácnostmi či společná pravidla pro národní parky. Na druhou stranu usnadnili zástavbu zemědělské půdy, snížili ochranu před hlukem, umožnili rizikovou těžbu ohrožující zdroje pitné vody a komplikují recyklaci komunálních odpadů.

Přehled hlasování poslanců a stran
Legislativu chránící životní prostředí nejvíce podporoval Robin Böhnisch z ČSSD (74 % hlasování). Pro ochranu přírody a zdraví lidí dále nejčastěji hlasovali Richard Brabec (ANO), Zdeněk Ondráček (KSČM), Nina Nováková a Petr Gazdík (TOP 09) a Ludvík Hovorka (KDU-ČSL). Celkově za politické strany nejlépe hlasovaly (více než 60 % hlasování) TOP 09 (10 poslanců), KSČM (7 poslanci) a ANO (4 poslanci). Z ostatních poslanců tuto hranici překročili ještě 3 z ČSSD a 2 z KDU-ČSL. Celkové srovnání poslaneckých klubů najdete zde.

Naopak nejméně pro přijetí opatření na ochranu životního prostředí hlasoval Adolf Beznoska z ODS (14 % hlasování). Podobné výsledky zaznamenali i jeho spolustraníci Petr Fiala, Jana Černochová či Jan Zahradník a celý poslanecký klub ODS.

Vyšší ochrana proti znečištění ovzduší
Prvním čtením ve Sněmovně prošla vládní novela, která zavádí kontrolu spalování odpadků v domácích kotlích. V současné době není možné domácnosti účinně zkontrolovat a usvědčit z porušování zákona. Proti kontrole se postavila ODS a TOP 09.

Společná pravidla pro národní parky
Do dalšího projednávání postoupil také vládní návrh společných pravidel pro péči o národní parky, který má zajistit ponechání větší části národního parku divoké přírodě a turistům. V tomto případě se spolu s ODS proti staví část KSČM.

Snazší zástavba na orné půdě
Sněmovna zavedla rozsáhlé výjimky z poplatků za zábor půdy a usnadnila tak výstavbu nových hal, skladů, silnic i domů na orné půdě. Navzdory svému programovému prohlášení tyto změny podpořili i vládní poslanci. Každým týdnem proto ztrácíme ornou půdu o rozloze několika fotbalových hřišť.

Těžba frakováním i nadále ve hře
Sněmovnou neprošel návrh na zákaz podzemního zplyňování uhlí či těžby břidličného plynu tzv. frakováním. Obě metody představují riziko především pro zdroje pitné vody. Zákazu zabránila ODS, KSČM, ČSSD, ANO a KDU-ČSL.

Nižší ochrana před hlukem
Poslanci ČSSD a ANO neúspěšně prosazovali faktické zrušení zákonných limitů hluku ve vnějším prostředí. Nakonec limity přestaly platit pro hluk z venkovní hudební produkce, úředníci získali právo za účelem měření porušit domovní svobodu při podezření z překročení hlukových limitů a z rozhodování o tzv. překročení hlukových limitů v okolí letiště byla vyloučena veřejnost. Pro zachování dosavadních pravidel ochrany zdraví před hlukem hlasovala pouze většina klubu ODS, polovina TOP 09 a několik jednotlivců z dalších stran. 

Míra recyklace pod evropskou úrovní
Sněmovna schválila takovou formulaci zákazu skládkování odpadů, která v rozporu s doporučením Evropské komise směřuje k jeho náhradě spalováním namísto recyklace. Proti se postavila jen TOP 09, ODS, Úsvit a část poslanců KSČM a ČSSD. Do roku 2025 mají všechny země EU dosáhnout nejméně 60 % recyklace komunálních odpadů, o pět let později to musí být 65 %. ČR recykluje jen 35 %, naopak např. Německo už dnes nejvyšší cíl plní.

Citace Daniela Vondrouše, odborníka Zeleného kruhu na politiku životního prostředí: „Nové zákony usnadnily zábory půdy, méně chrání lidské zdraví před hlukem, upřednostňují spalování odpadu před recyklací. Většina poslankyň a poslanců má evidentně jiné priority než chránit zdravé prostředí pro život lidí.  Ještě si ale mohou napravit reputaci – v očekávaných hlasováních o pravidlech pro národní parky, ochraně ovzduší před ilegálními „čmoudily“, podpoře recyklace či snižování závislosti na fosilních palivech.“

Celkový přehled hlasování současné Poslanecké sněmovny o legislativě s významným dopadem na životní prostředí spolu s dalšími 143 vybranými hlasováními od roku 1994 najdete v aplikaci, která umožňuje vyhledávání podle politických klubů i jednotlivců v kombinaci s volebním obdobím: rosnicka.zelenykruh.cz


Odborné kontakty
Mgr. Daniel Vondrouš, expert na politiku životního prostředí, Zelený kruh, 724 215 068, daniel.vondrous@zelenykruh.cz

Kontakt pro novináře
Jiří Kaňa, 607 800 915, jiri.kana@zelenykruh.cz


loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.czwww.eeagrants.cz
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. www.eeagrants.org