Smart café – Potřebujeme glyfosát ve městě a na poli?

Stáhněte si  tiskovou zprávu do svého počítače


Zveme vás na neformální debatu z cyklu Smart café na téma používání glyfosátu v zemědělství a ve městech, a jeho možných alternativ. Setkání odborníků s veřejností se koná ve středu 21. března od 18:00 v Centru Langhans (Vodičkova 37, Praha 1).

O dopadech glyfosátu a dalších pesticidů na přírodu bude mluvit prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc., pracovník Ústavu výzkumu globální změny AV ČR a autor studie „Zjištění koncentrací totálního herbicidu glyfosát v organismech zvířat zemědělské krajiny“.

O alternativních postupech k používání glyfosátu ve městech bude diskutovat Ing. Tomáš Trnka, pracovník Veřejné zeleně města Brna, která vyloučila aplikaci glyfosátů na veřejných prostranstvích a využívá moderní i tradiční metody péče o parky, květinové záhony a stromořadí

Neformální večer pořádá Zelený kruh za podpory Magistrátu hlavního města Praha. Diskuze je otevřená výměně názorů, zkušeností i k získání nových informací. Akce je zdarma.

  Podpořeno grantem od Hlavního města Prahy.