Složení uhelné komise musí být vyvážené. Rozšiřování dolů a prodej elektráren jdou proti jejímu smyslu.

Stáhněte si tiskovou zprávu do svého počítače


Asociace ekologických organizací Zelený kruh vítá schválení Státní uhelné komise vládou ČR a přizvání Zeleného kruhu k účasti. Jsme zase blíže potřebné diskusi o termínu ukončení využívání nejšpinavějšího fosilního paliva v Česku. Složení komise však protežuje zástupce zájmů uhelného byznysu.

Jako pozitivní vidí asociace Zelený kruh, že komise má dle schváleného statutu navrhnout harmonogram odklonu od uhlí. Je také dobře, že výstupy jednání komise budou veřejné.

Naopak negativní je, že složení komise není dle návrhu vyvážené. Například 3 křesla pro podnikatelskou sféru mají připadnout asociacím, které podporují využívání uhlí, a v roce 2015 dokonce (spolu s odboráři, kteří mají v komisi jednoho zástupce) žádaly prolomení limitů těžby na velkolomu Československé armády a využívání uhlí dalších sto let. Asociace jako Svaz moderní energetiky či Komora obnovitelných zdrojů energie nebo Šance pro budovy naopak chybí. Chybí také zástupci obcí a místních obyvatel ohrožených těžbou uhlí. A chybí také zástupce většiny zaměstnanců v uhelných elektrárnách, které sdružuje Asociace samostatných odborů. Vzhledem k systému schvalování závěrů prostou většinou by převaha podporovatelů uhlí znamenala, že komise nedává smysl, a ekologické organizace se účastnit nebudou. Posouzení vyváženosti bude záležet na konečném složení, neboť například postoje akademiků budou věcí konkrétního obsazení.

Zelený kruh a jeho členské organizace zabývající se ochranou klimatu a energetikou považují také za problém, že vláda mlčí k aktuálním kauzám, které prodlužují využívání uhlí bez ohledu na budoucí výsledky uhelné komise. Jde například o záměr rozšíření hnědouhelného velkolomu Bílina (které dokonce včera získalo souhlasné stanovisko MŽP z hlediska vlivu na životní prostředí), plánovaný prodej elektrárny ČEZ Počerady Pavlu Tykačovi (který chce největší českou uhelnou elektrárnu provozovat další desítky let, což je v rozporu dokonce i se Státní energetickou koncepcí ČR), či udělování výjimek z limitů na znečištění z uhelných elektráren. Státní uhelná komise nesmí být důvodem neřešení problémů, které do konce komise nepočkají.

Jiří Koželouh z Hnutí DUHA, členské organizace Zeleného kruhu, řekl:

“Komise, která navrhne termín ukončení využívání uhlí, je krok správným směrem. Aby to mělo smysl, musí být součástí návrhu i jasně definovaný útlum spalování uhlí na příštích 10 let a konkrétní řešení, jak ho stát dosáhne. Bude to však možné v komisi, kde za byznys jsou zástupci zájmů uhelných firem a chybí zástupci moderní energetiky? Zejména když chybí také zástupci obcí a místních lidí ohrožených těžbou. Vzhledem k tomu, že se o závěrech má hlasovat prostou většinou, nesmí být logicky v komisi převaha zastánců uhelné energetiky, která v tuto chvíli rozhodně hrozí. Ekologické organizace by v takovém divadle neúčinkovaly.”

Kontakty:

Jiří Koželouh, Hnutí DUHA, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz

Daniel Vondrouš, Zelený kruh, 724 215 068, daniel.vondrous@zelenykruh.cz