Senátní výbory odmítají rušení občanských práv. Připravují návrh na vrácení práv chránit své prostředí do stavební novely

Stáhněte si společnou tiskovou zprávu  do svého počítače


Celý Senát bude rozhodovat za 2-3 týdny

Ústavně-právní výbor Senátu dnes odmítl novelu stavebního zákona. Porušuje totiž Ústavou zaručená občanská práva. Senátní výbor pro územní rozvoj a životní prostředí jednání o novele přerušil a připravuje pozměňovací návrhy, které by do zákona opět vrátily práva občanů připomínkovat prostřednictvím svých spolků stavby v okolí.

Pokud by návrhy Senátu neuspěly a novelu v současném znění pak definitivně schválili poslanci, jednalo by se o největší omezení občanských práv po roce 1989, které by bylo i v rozporu s mezinárodními závazky ČR a programovým prohlášením vlády.

Více než 5500 lidí a přes 50 občanských spolků napříč Českou republikou vyzývá senátory a senátorky, aby změnili novelu stavebního zákona, která v současné (poslanecké) podobě zbavuje občany práv.

Výzvu www.vrattelidemprava.cziniciovaly nevládní organizace sdružené v asociaci Zelený kruh. Lidé se k ní nejen přidávají, ale také se přímo obracejí na senátory a senátorky ve svých volebních obvodech.

Jak konkrétně sněmovní verze novely stavebního zákona omezuje občany:

  1. Vyškrtává z § 70 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody (a zároveň i ze stavebního zákona) ustanovení, podle něhož se nyní lidé mohou prostřednictvím spolků vyjadřovat v územních a stavebních řízeních(nikoli je blokovat). Týká se to všech záměrů kromě těch největších, tedy také spaloven, supermarketů, průmyslových zón, skladových hal, lomů, průzkumu pro těžbu břidlicového plynu, uranu, uložení radioaktivního odpadu atd. Spolky zároveň vyškrtává novela přímo ze stavebního zákona, který se na zákon o ochraně přírody odkazuje.
  2. Znemožňuje přezkum závazných stanovisek (například ohledně kácení stromů nebo celkového vlivu staveb a činností na životní prostředí – EIA), neboť zkracuje lhůtu pro přezkum tak, že by uplynula většinou před vydáním konečného rozhodnutí o stavbě (kdy teprve nastává možnost přezkumu).
  3. Vyřazuje odborné organizace (např. ornitology) z rozhodování, neboť umožňuje výjimky ze zákazu poškozování ohrožených druhů rostlin a zvířat řešit bez účasti veřejnosti, pouze závazným stanoviskem v rámci územního či stavebního řízení (kam nebudou mít odborné spolky přístup – viz bod 1).
  4. Oslabuje kontrolu autorizovaných stavebních inspektorů, neboť zkracuje lhůtu pro zveřejnění a délku doby pro uveřejnění stavebního záměru, který neprošel stavebním řízením, ale byl mu vydán certifikát autorizovaného inspektora. Zavedení veřejného dohledu nad vydanými certifikáty autorizovaných inspektorů přitom v roce 2012 ukončilo podvodnou praxi některých inspektorů, kteří pokoutně vydávali nezákonné certifikáty. Vydávali je bez toho, že by měli souhlas sousedů (což je podmínka, která je nutná pro možnost investora zvolit certifikát místo stavebního povolení).

Kompletní analýzu omezení občanských práv v aktuální podobě novely stavebního zákona najdete zde: http://www.zelenykruh.cz/wp-content/uploads/2017/05/Infolist_ZK_Vra%C5%A5te_lidem_pr%C3%A1va.pdf

Paradoxně žádné z těchto omezení občanů nezrychlí povolovací procesy a nenaplní tak zadání stavební novely. Nijak totiž nezkracují lhůty ani neodstraní současnou praxi, kdy stavební úřady lhůty hrubě porušují a poškozují tím investory i občany. Ekologické organizace přitom od začátku přípravy novely stavebního zákona prosazovaly zrychlení povolovacích procesů. Návrh ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové (ANO) však návrhy na zjednodušení a urychlení procesů rozhodování o stavbách nezahrnuje. Poslanecké úpravy, zejména návrhy poslance Jaroslava Foldyny (ČSSD), pouze omezují účast veřejnosti v povolovacích procesech.


Daniel Vondrouš, ředitel Zeleného kruhu, řekl:

“Odborné senátní výbory dnes odmítly Ústavou zaručená občanská práva v novele stavebního zákona a připravují návrhy, které lidem jejich práva vrátí.”

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:

“V Senátu se objevila šance, že lidé nepřijdou o svá práva vyjadřovat se ke stavbám ve svém okolí. Skupina senátorek a senátorů připravuje návrh, který by destruktivní poslaneckou verzi novely stavebního zákona opravil. Držíme jim palce, aby o rozumných návrzích přesvědčili i své kolegy a kolegyně na plénu Senátu.”


Kontakty:

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz

Daniel Vondrouš, ředitel Zeleného kruhu, 724 215 068, daniel.vondrous@zelenykruh.cz

Vojtěch Dědek, vedoucí servisu pro občany Frank Bold, 607 558 987, vojtech.dedek@frankbold.org

Hana Chalupská, koordinátorka programu Občanské oko Nesehnutí, 731 181 990, hana@nesehnuti.cz

Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz