Senát usnadnil život černým stavbám, varuje Zelený kruh

Senát ČR právě schválil vládní novelu zákona o hodnocení vlivů na životní prostředí (tzv. zákon EIA), která by měla zrychlit rozhodování soudů o stavbách s významným dopadem na životní prostředí (např. chemičky, spalovny), což sníží riziko promarněných stavebních investic. Zároveň ale novela zhoršuje přístup občanů k rozhodování a usnadňuje vznik „černých“ staveb.

Senátoři svým rozhodnutím zkomplikovali soudům podmínky pro přiznávání odkladného účinku pro žalovaná rozhodnutí a tak zabránili účinnému přístupu občanů ke spravedlnosti. Právě před tím přitom Zelený kruh všechny senátorky a senátory včas písemně varoval.

„Kvůli nepřiznávání odkladného účinku budeme i nadále bezmocně přihlížet ilegální výstavbě obřích parkovišť či továren. Než soud rozhodne, že stavba byla umístěna v rozporu se zákonem, investor získá stavební povolení, vykácí park a začne betonovat. Rozhodování soudů ztratí význam. Investorům se nadále více vyplatí zákony porušovat, než se je snažit dodržovat,“ shrnuje expert na politiku životního prostředí Zeleného kruhu Daniel Vondrouš.

V novele zůstaly podmínky, které občanům omezují možnost připomínkovat velké stavby v okolí. Nové občanské spolky budou muset nově sehnat 200 podpisů předtím, než se budou moci rozhodování účastnit.

Senátní verze novely je tak v zásadním rozporu s účelem evropské směrnice, s Aarhuskou úmluvou (kterou česká vláda podepsala už v roce 1998), s právem na spravedlivý proces garantovaným Ústavou ČR a s programovým prohlášením Sobotkovy vlády (které garantuje, že vláda nijak neomezí účast veřejnosti na rozhodování).

 

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.czwww.eeagrants.cz

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. www.eeagrants.org