Senát dnes hlasuje o oslabení ochrany zemědělské půdy

Stáhněte si tiskovou zprávu přímo do počítače


Senát rozhodne o dalších rozsáhlých výjimkách z poplatků za zábor půdy. Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu počítá se zrušením poplatků u všech krajských a obecních komunikací a snížením u rodinných domů.

Návrh zákona, který v březnu schválila Poslanecká sněmovna, přináší další rozsáhlé výjimky z poplatků za zničenou půdu. V součtu s vládní novelou, která platí od loňského jara, by se tak výjimky týkaly téměř veškerých záborů půdy vlivem zástavby a klíčový nástroj ochrany půdy by tak zcela ztratil svou funkci i smysl.

V případě, že senátoři novelu podpoří, musí ji následně podepsat prezident Miloš Zeman. Nová pravidla pak začnou nejdříve platit od června 2016. Dva senátní výbory, které novelu projednaly, však navrhují vrátit návrh Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, které doplňují ještě několik dalších výjimek. Budou-li schváleny i tyto návrhy, pak se poplatky u rodinných domů zcela zruší a budou zrušeny také u záborů pro „veřejně prospěšné stavby“ na území obcí. 

Citace Daniela Vondrouše, legislativního experta Zeleného kruhu: „Sobotkova vláda dříve přislíbila, že zástavbu na zemědělské půdě ztíží. Jsme však svědky pravého opaku. Sama loni navrhla rozsáhlé výjimky, a pokud senátoři schválí další omezení, poplatky budou k ničemu a ochrana zemědělské půdy prakticky přestane fungovat.“

Poplatky za zábor půdy jsou nástrojem její ochrany před zničením. Motivují investory ke směrování záborů mimo zemědělskou půdu či na půdy méně kvalitní. Protože poplatky nebyly valorizovány od roku 1992, postupně ztratily motivační funkci. Poté, co Parlament poplatky zvýšil před šesti lety, došlo k určitému poklesu tempa záboru půdy. Vládní novela schválená v únoru 2015 sice přinesla opatření pro ochranu před erozí, zároveň ale výrazně snížila poplatky za zábor půdy a zavedla řadu výjimek. Platí proto, že každý týden kvůli trvalé zástavbě nevratně zmizí několik hektarů orné půdy vhodné pro pěstování zemědělských plodin.


Odborné kontakty
Mgr. Daniel Vondrouš, expert na politiku životního prostředí, Zelený kruh, 724 215 068, daniel.vondrous@zelenykruh.cz

Kontakt pro novináře
Jiří Kaňa, 607 800 915, jiri.kana@zelenykruh.cz


loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.czwww.eeagrants.cz
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. www.eeagrants.org