Říjnové střípky z legislativy

Sněmovna o ochraně půdy a těžbě nerostů
Druhým čtením ve Sněmovně prošly hned dva zákony, které mohou mít zásadní dopad na životní prostředí. Návrh novely o zemědělském půdním fondu přednesli poslanci z řad Starostů a nezávislých. Poslanci v novele zamýšlí osvobodit od poplatků stavby obecních a krajských silnic (státní jsou už osvobozené) a zrušení povinnosti žádat o souhlas o vynětí půdy ze ZPF v případech stavby rodinných domů na plochách určených k bydlení. Novela také počítá s úplným osvobozením od poplatků „veřejně prospěšných staveb“ v zastavitelném území, aniž by bylo jakkoliv definováno, co taková veřejně prospěšná stavba je. Ačkoliv Ministerstvo životního prostředí původně k návrhu novely zaujalo negativní stanovisko, nyní připravilo rozsáhlý „pozměňovací návrh“. Kromě úpravy pár technických otázek návrh zcela novelu přepisuje. Výjimku pro ony „veřejně prospěšné stavby“ ruší a u rodinných domů namísto zrušení povinnosti doporučuje nutnost získat souhlas snížení poplatků za vynětí.

O podobě novely horního zákona v současné době jedná šest výborů Sněmovny, které k ní mohou podat pozměňovací návrhy. V souvislosti s ní se nejvíce hovoří o zvýšení poplatků z těžby nerostů, které jsou důležité pro zjednodušení obrany před těžařskými projekty. Je však velkou otázkou, v jaké podobě bude nakonec nová úprava zákona schválena.

Senát bez novinek
Senát v říjnu nic zásadního pro životní prostředí neřešil.

Navzdory protestům se vláda rozhodla těžit
Vláda na svém zasedání v Ústí nad Labem rozhodla o prolomení limitů těžby hnědého uhlí na dole Bílina a tím pádem umožnila profitovat státní firmě ČEZ. Na základě návrhu Jiřího Dienstbiera (ČSSD) ministři těžbu povolili za podmínky, že se rypadla musí zastavit 500 metrů od obydlí. Domovů lidí by se těžba dotknout neměla. Zda těžaři a vláda dodrží své sliby i v budoucnu, je zatím ve hvězdách.

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.czwww.eeagrants.cz

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants.
www.eeagrants.org