Pročistí poslanci novelou české ovzduší?

Znečištění ovzduší na Ostravsku patří mezi nejhorší z celé Evropy. Díky každoročnímu překračování limitů se celá oblast pravidelně drží na druhém místě hned za Polskem. Naději na zlepšení měla přinést dlouho odkládaná novela zákona o ovzduší, kterou se budou poslanci zabývat nejspíš na další schůzi sněmovny. Podle všeho však přinese pouze kosmetické změny a nijak ke zlepšení stavu ovzduší nepřispěje.

Co nás tedy čeká? Zákon snižuje hranice znečištění, při které ČHMÚ vyhlašuje smogovou situaci. Stále však zůstane vyšší, než byla v roce 2012. Úřady stejně jako jinde v Evropě také budou moct přímo v domácnostech kontrolovat, čím lidé topí ve svých kotlích. Získají tak páku na provinilce, kteří doma spalují odpad, uhelný kal či další zakázané látky. Proti návrhu se však staví řada politiků, neboť jej považují za nepřijatelný zásah do domovní svobody. Dosavadní způsob kontrol je však neúčinný. Uvidíme, zda se situace po novele zlepší. Abychom tedy nebyli přísní, novelu lze v tomto bodě zhodnotit jako drobný krok správným směrem. To hlavní v ní ale schází.

Nechme se překvapit, zda poslanci či senátoři podají pozměňovací návrhy, které ochranu ovzduší posílí. Ať už je to pravomoc obcí zakázat spalování hnědého uhlí v domácích kotlích po vzoru Polska nebo zvýšení poplatků pro velké znečišťovatele, jako hutě a elektrárny apod.