Přestanou platit hlukové limity? Poslanci rozhodnou v úterý

Poslanecká sněmovna bude v úterý 19. května 2015 hlasovat o přijetí novely zákona o veřejném zdraví, která fakticky zruší všechny zákonné limity hluku ve vnějším prostředí. Nápravy se tak nedočká 350 tis. obyvatel převážně velkých měst jako Praha, Brno či Plzeň postižených trvale nadměrným hlukem z dopravy.

Přestože stát, kraje i řada obcí se snaží hluk snížit stavbou protihlukových stěn, změnou v organizaci dopravy či výměnou silničního povrchu, výbor pro zdravotnictví novelou podporuje opačný přístup. Naopak navrhuje, aby provozovatelé nadměrného zdroje hluku nemuseli trvale dodržovat hlukové limity v chráněném venkovním prostoru staveb. Výsledkem bude zásadní omezení ochrany lidí před hlukem.

Provozovatelé komunikací nově nebudou muset provádět opatření k omezení vnějšího hluku, stačí zajistit snížení hluku bytelnějšími okny. Tím však dojde ke snížení hladiny hluku pouze uvnitř budov při zavřených oknech. Nadměrným hlukem trpí každý třicátý obyvatel České republiky. Jsou prokázány jeho neblahé účinky na lidské zdraví – poškození sluchu, závratě, zvýšení tepu a tlaku či poruchy spánku. Hluk z dopravních staveb, které získají paušální výjimku, nebude ve venkovním prostoru nijak omezen.

„Norma pro venkovní hluk v noci odpovídá zvuku hlasitého hovoru,“ ilustruje Daniel Vondrouš ze Zeleného kruhu a dodává: „Nyní hrozí, že pro mnoho z nás se spánek při otevřeném okně či cesta na nákup změní ve vynucený poslech hluku řvoucí sbíječky či rozjařené diskotéky.“

Odborný kontakt
Daniel Vondrouš, expert na politiku životního prostředí, daniel.vondrous@zelenykruh.cz, 724 215 068

Kontakt pro novináře
Jiří Kaňa, jiri.kana@zelenykruh.cz, 607 800 915

 

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.czwww.eeagrants.cz

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. www.eeagrants.org