Poslanecký návrh dává veřejnosti jen omezené možnosti chránit životní prostředí

Už příští týden bude Poslanecká sněmovna projednávat pozměňovací návrhy k novele stavebního zákona a s ní souvisejících zákonů. Jedním z nich bude také návrh na obnovu práva veřejnosti chránit životní prostředí při povolování staveb. Vládní návrh, v rozporu s programovým prohlášením, se zapojením veřejnosti do povolování staveb, které mají dopady na životní prostředí, nepočítal. Situaci částečně, ale nedostatečně, řeší poslanecký pozměňovací návrh.

Arnika a Zelený kruh vyzvala poslance k obnovení účasti veřejnosti při povolování staveb v otevřeném dopise, ke kterému se do konce února přidalo 140 spolků z celého Česka. V pondělí 6. března v 17:00, pořádají ve spolupráci s Greenpeace a dalšími organizacemi, na Staroměstském náměstí před Ministerstvem pro místní rozvoj happening, kterým chtějí na poslance znovu apelovat, aby předložili a podpořili návrh, který umožní veřejnosti plnohodnotně chránit přírodu a krajinu při povolování staveb.

První reakcí na výzvu spolků je poslanecký návrh připravený ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí.[1] Spolkům však nabízí pouze možnost účastnit se povolování staveb v případě, že je spojeno s kácením stromů nebo udělením výjimky z ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

“Poslanecký návrh považujeme za nedostatečný. Zlepšuje sice současnou situaci, kdy veřejnost nemá vůbec žádnou možnost se vyjádřit k většině stavebních záměrů, ale z neznámých důvodů redukuje ochranu životního prostředí na ochranu stromů a chráněných rostlin a živočichů. Ochrana krajiny v poslaneckém návrhu zcela chybí,” varuje Petra Kolínská ze Zeleného kruhu.

“Životní prostředí nelze redukovat na ochranu stromů a chráněných živočichů. Veřejnost by měla mít právo vyjádřit se také k nevratným záborům půdy, zásahům do krajiny nebo ochraně vody. V době klimatické krize jsou tato témata stále naléhavější. Budeme proto dále apelovat na poslance, aby umožnili veřejnosti chránit přírodu a krajinu tak, jak to předpokládá zákon o ochraně přírody a krajiny, tedy všech jejích složek,” vysvětluje architektka Anna Vinklárková ze sdružení Arnika.

Otevřený dopis poslancům, který podpořilo již 140 spolků, obsahuje žádost, aby poslanci obnovili účast veřejnosti v rozsahu, v jakém byla do roku 2018. Podporu účasti veřejnosti vyjádřil rovněž úřad ombudsmana. Návrhy novely stavebního zákona a zákonů souvisejících, jsou nyní projednávány ve výborech poslanecké sněmovny. Poslanci mohou předkládat pozměňovací návrhy do konce druhého čtení, které je naplánováno na 7. března. Třetí čtení, kde se bude o návrzích hlasovat, bude pravděpodobně 22. března.

[1] Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku (sněmovní tisk č. 329) předkládají poslanci Kocmanová (Piráti), Krutáková (STAN), Slavík (TOP09) a David Šimek (KDU-ČSL).

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.