Poslanec Foldyna: zakažte lidem vyjadřovat se k benzínce v sousedství

Stáhněte si tiskovou zprávu  do svého počítače


Poslanec Jaroslav Foldyna (ČSSD) před pár dny navrhl zakázat občanům vyjadřovat se k dopadům řady staveb na životní prostředí. Sousedé už nebudou moci poslat úřadům názor na prach či hluk např. ze stavby čerpací stanice. Toto právo zůstane jen majitelům nemovitostí. Délka rozhodování zůstane stejná, dojde ale k porušení ústavního práva lidí na příznivé životní prostředí.  

Vládní novela stavebního zákona měla přitom jen zjednodušit a urychlit rozhodování po stavbách. To se, bohužel nepodařilo, novela ale výrazně omezí práva lidí připomínkovat vliv staveb na životní prostředí.  Pozměňovací návrh Jaroslava Foldyny (ČSSD) jde ještě dál a Ústavou garantovaná práva mnoha lidem rovnou ruší.  Minulý týden (8. 2.) jeho návrh dokonce získal podporu poslaneckého Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Foldyna tvrdí, že chce zabránit „nadměrným a nepodloženým blokacím výstavby a potencionálního ekonomického rozvoje“.   Ve skutečnosti se ale jeho návrh procesem rozhodování či jeho lhůtami vůbec nezabývá. Týká se menších staveb typu čerpací stanice, supermarketu či „malých“ spaloven odpadů (nikoliv třeba dálnic), které nepodléhají celému procesu hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA). Podle Foldyny budou moci úřední rozhodování nadále připomínkovat jen majitelé nemovitostí. Toto právo chce ale vzít všem ostatním sousedům (nájemníkům), kteří se k hluku, zápachu či likvidaci zeleně dosud vyjadřovali prostřednictvím občanských spolků, většinou na místní úrovni. To je v rozporu s veřejným závazkem vlády.     Vládní poslanci, kteří by návrh podpořili, by tak porušili svůj slib.

Omezování některých účastníků rozhodování přirozeně postrádá jakýkoliv smysl. Ale i kdyby byla práva odebrána všem, kromě investora a vlastníka příslušného pozemku, rozhodování o stavbách by se tím významně nezrychlilo. Platné zákony totiž stanoví krátké a nepřekročitelné lhůty pro vyjádření veřejnosti. Státní úřady pak rozhodují, zda podněty využijí či zahodí.

Kvůli mnoha novým výjimkám a zvláštním režimům rozhodování je návrh novely stavebního zákona v rozporu se zadáním vlády, s návrhy investorů i doporučeními ekologických organizací. Ti všichni požadovali zjednodušení, sjednocení a zpřehlednění stávající legislativy, které by přineslo rychlejší rozhodování o stavbách. Politická vůle k takovému kroku ale chybí. 

 Citace Daniela Vondrouše, legislativního experta Zeleného kruhu: „Zvolení zastupitelé mají řešit také problémy obyčejných lidí. Ale poslanec Foldyna by chtěl lidi rovnou umlčet a rušit jejich základní práva na ochranu zdravého životního prostředí. Věřím, že většina slušných a odpovědných zákonodárců se postaví za občany a naopak se pokusí zjednodušit a zrychlit zdlouhavé úřední procedury.“


Kontakt pro novináře

Mgr. Daniel Vondrouš, expert na politiku životního prostředí a ředitel, Zelený kruh, 724 215 068, daniel.vondrous@zelenykruh.cz