Poslanci chtějí omezit veřejnou kontrolu rizikových autorizovaných inspektorů

Stáhněte si tiskovou zprávu  do svého počítače

Kontakt pro novináře

Mgr. Daniel Vondrouš, expert na politiku životního prostředí a ředitel, Zelený kruh, 724 215 068, daniel.vondrous@zelenykruh.cz

Poslanci chtějí omezit veřejnou kontrolu rizikových autorizovaných inspektorů

Aktuálně projednávaná novela stavebního zákona směřuje také k omezení důležité kontroly činnosti tzv. autorizovaných inspektorů. Někteří poslanci navrhují zkrátit lhůtu, po kterou mohou majitelé sousedních nemovitostí odhalit nezákonně vydaný certifikát na stavbu v jejich sousedství [1]. Sousedé, kteří samostatně nevlastní pozemek či dům na něm a také spolky občanů by podle představy některých poslanců nemohly proti nezákonným certifikátům namítat vůbec nic [2].

V Praze 30. března 2017

Zkrácení lhůty na pár dní pro majitele sousedních nemovitostí a úplné vyloučení ostatních sousedů by účelově znemožnilo kontrolovat kontroverzní činnost tzv. autorizovaných inspektorů. Parlament přitom jejich kontrolu zavedl teprve před pěti lety. 

Autorizovaní inspektoři se přitom nechvalně proslavili pokoutným vydáváním certifikátů na stavby, které by těžko prošly řádným stavebním řízením. Před rokem 2012, kdy prakticky neexistovala účinná pojistka proti obcházení zákonů ze strany inspektorů, využilo několik z nich právního vakua a zatajovali sousedům i spolkům místních občanů, že posuzují stavbu v jejich okolí. Tím si zajistili, že záměry byly „bez připomínek“ a tedy zdánlivě způsobilé pro vydání certifikátu. O jeho doručení stavebnímu úřadu se pak lidé nedozvěděli, stavbu zaznamenali až s příjezdem buldozerů. Děravý zákon navíc neumožňoval účinnou obranu proti nezákonnému jednání inspektorů ani zpětně.

Právě díky zákonné účasti spolků sdružujících místní občany a díky ekologickým organizacím v řízeních dle stavebního zákona se podařilo vyvolat právní i politickou debatu ohledně nelegálního jednání některých inspektorů. Ta vedla k soudním rozhodnutím i novelizaci stavebního zákona, který tak od roku 2012 obsahuje pojistky (ve formě veřejné kontroly a posílených pravomocí stavebních úřadů) proti nekalému zneužívání inspektorského razítka.

Citace Daniela Vondrouše, ředitele a legislativního experta Zeleného kruhu: „Poslanci, kteří navrhují zrušit účast spolků v rozhodování o stavbách, si hrají s ohněm. Zadušení veřejné kontroly, zrušení práv sousedů a omezení práv majitelů sousedních nemovitosti při výstavbě v jejich okolí zvyšuje riziko návratu nezákonných praktik některých autorizovaných inspektorů. Poslanecká sněmovna by to měla odmítnout.“

Poznámky:

[1] Jedná se pozměňovací návrhy poslaneckých výborů hospodářského a pro veřejnou správu A39 a C34 (zkrácení lhůty, kdy se mnou občané a majitelé sousedních nemovitostí dozvědět a právně bránit proti nezákonně vydaným certifikátům autorizovaných inspektorů z 30 na 15 dnů)

[2] Jedná se o pozměňovací návrhy poslaneckých výborů hospodářského a pro veřejnou správu – zejména bodů A20 a C17 (vyřazení spolků z územních řízení), A36 (vyřazení spolků ze stavebních řízení) a pozměňovací návrh F poslance Foldyny (předložen i dalšími poslanci pod označením H5, C23 či A27), který navrhuje vyřadit spolky z územních i stavebních řízení. Poslední zmíněný návrh je pro zrušení práva občanů vyjadřovat se ke stavbám nejzásadnější.

 

Informace pro média

Zelený kruh je asociace, která sdružuje 26 významných ekologických nevládních organizací působících v České republice. Asociace se věnuje plošnému monitorování zákonů a politik, koordinuje legislativní kampaně a poskytuje aktivní podporu při advokační činnosti zaměřené na zachování kvalitní ochrany životního prostředí a vysoké úrovně občanských práv v rozhodovacích procesech. Dlouhodobě se zabývá problematikou účasti veřejnosti na rozhodování o záměrech a projektech s dopadem na životní prostředí. Zelený kruh se také věnuje koordinaci výběru nevládních expertů a expertek do mezioborových pracovních skupin a poradních orgánů a komisí vlády a koordinuje vznik společných připomínek, pozic a veřejných vyjádření ekologických organizací k významným situacím v ochraně životního prostředí.

Více informací naleznete na www.zelenykruh.cz/o-nas.