Pošetilý sen o jaderném reaktoru

Globální konference OSN o změně klimatu v Katovicích potvrzuje společnou vůli bránit svět před nárůstem hladu, nemocí a migrace v důsledku klimatických změn. Česká republika patří v přepočtu na osobu k největším producentům emisí. Začít musí odstavením starých plýtvavých uhelných elektráren a omezením vývozu uhelné elektřiny. Aby jí neujel vlak inovací a moderních technologií, potřebuje zároveň nastartovat investice do obnovitelných zdrojů a modernizovat energetiku. Namísto toho se ale část politiků upíná ke snu o masivních dotacích do skomírajícího jaderného byznysu. 

Jádro je někdy označováno za čisté, levné a bezpečné. Zelený kruh, asociace pětaosmdesáti českých ekologických organizací, vydal stanovisko, v němž tato tvrzení vyvrací věcnými argumenty. 

Jaderné reaktory sice přímo neprodukují emise skleníkových plynů, jenže těžba, zpracování a přeprava uranu jsou energeticky náročné. Výstavba reaktorů a náročná likvidace radioaktivního odpadu způsobuje další emise. Jaderná energetika tak produkuje 9- až 25krát více emisí CO2 než větrné elektrárny. 

Rozhodnutí o stavbě nových reaktorů by znamenalo volbu centralizované energetiky a posílení vlivu velkých elektrárenských firem i státu na celé jedno století a to v době, kdy se energetika velmi rychle proměňuje. Sázka na nové reaktory by také zvýšila naši závislost na dovozu jaderného paliva z nevyzpytatelného Ruska.

A zakonzervovala by zastaralou a nepružnou distribuční soustavu. Různé typy elektráren vyžadují různě koncipované elektrické sítě. Jaderné elektrárny potřebují stabilní odbyt, protože je pro ně efektivní vyrábět na maximum a jejich možnosti pružně snižovat a zvyšovat výkon jsou velmi omezené. V případě jejich odstávek či zvýšení spotřeby ve špičkách musí být rozsáhlý výpadek či okamžitá potřeba vyššího výkonu pokryty ze záložních zdrojů – většinou velkých fosilních elektráren.

Provoz jaderných elektráren je a v budoucnu bude ještě více omezen nedostatkem vody, která je nutná na jejich chlazení. Například v horkém létě roku 2018 musela francouzská společnost EDF dočasně odstavit čtyři reaktory ve třech elektrárnách, protože voda v řekách používaná ke chlazení byla příliš teplá.

Stručně řečeno: Jaderná energie neřeší klimatickou krizi, je drahá, špinavá, riziková, geopoliticky nebezpečná a konzervuje energetickou závislost i zastaralou energetiku.

Němci, Francouzi či Belgičané své jaderné reaktory už odstavují, v České republice to s nimi zřejmě budeme muset ještě nějakou dobu vydržet. Modernizace energetiky totiž u nás postupuje mnohem pomaleji. Pokud ale nechceme zůstat zastaralým jaderným skanzenem uprostřed Evropy, musíme intenzivně pracovat na využití domácích nefosilních zdrojů. K tomu potřebujeme vedle důvtipu a šikovnosti našich lidí také investice. A potřebujeme je hned. Vyplýtvat je na nereálný sen o jaderném reaktoru, který by snad mohl být spuštěn za dvacet let, nedává žádný smysl.

Komentář vyšel dne 17. prosince  2018 v Deníku Referendum 

http://denikreferendum.cz/clanek/28826-posetily-sen-o-jadernem-reaktoru