Poplatky za zábor orné půdy nebudou muset hradit další investoři. Výjimky podporuje Ministerstvo životního prostředí

Tisková zpráva ke stažení

Poslanecký výbor pro životní prostředí na svém včerejším zasedání podpořil návrh rozsáhlých výjimek z placení poplatků za zábor půdy z pera skupiny poslanců TOP09. Další omezení ochrany kvalitní zemědělské půdy před zástavbou částečně podpořilo Ministerstvo životního prostředí i většina výboru, které mají ochranu zemědělské půdy a krajiny na starosti.

Návrh obsahuje úplné zrušení poplatků za zábor půdy při stavbě všech krajských a obecních komunikací.  Snížen na minimum má být také odvod při stavbě rodinných domů. Poplatky se nebudou vybírat ani např. za zábor půdy pro budování rybníků či skladování statkových hnojiv.

Kontroverzní návrh novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (tisk č. 543), který předložili poslanci z klubu TOP09 a Starostové[i], vláda jednoznačně odmítla. Ministerstvo životního prostředí přesto většinu navržených výjimek podpořilo v podobě vlastního kompromisního návrhu. Ten včera schválili poslanci z výboru pro životní prostředí.

Citace experta na politiku životního prostředí Zeleného kruhu Daniela Vondrouše: „Poplatky za zábor kvalitní orné půdy jsou jediným účinným nástrojem její ochrany před zničením. Ty stávající ale nestačí. Každý týden stavební parcely nevratně zabetonují půdu o rozloze čtyř hektarů. Poslanci, kteří navrhují další bezplatné ničení půdy, by si měli uvědomit, že na asfaltu a betonu se nic pěstovat nedá. Zajištění potravinové soběstačnosti je přitom důležitým úkolem každého státu.“

Poplatky za zábor půdy jsou jediným skutečně účinným nástrojem její ochrany před zničením zástavbou apod. Od jejich zvýšení před pěti lety půda ubývá nižším tempem. Každý týden však stále česká krajina nevratně ztrácí několik hektarů nejkvalitnější orné půdy. Sobotkova vláda ve svém programovém prohlášení slíbila, že ochranu půdy posílí. Ve skutečnosti na jaře parlament schválil rozsáhlé výjimky z ochrany půdy předložené Sobotkovou vládou[ii]. Bude-li schváleno i navrhované další omezení, přestane se ochrana půdy vztahovat prakticky na všechny významnější důvody jejího ničení.

Již na jaře se proti takovému omezování ochrany cenné půdy vedle Zeleného kruhu postavil také Český svaz ochránců přírody, Česká pedologická společnost či Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR. V současné době se připojil také Výbor pro krajinu, vodu a biodiverzitu při Radě vlády pro udržitelný rozvoj, který tento týden přijal usnesení proti rozšiřování výjimek na placení poplatků za zábor půdy a upřednostnil ochranu půdy a vodního režimu krajiny.


Odborné kontakty
Daniel Vondrouš, legislativní expert, Zelený kruh, 724 215 068, daniel.vondrous@zelenykruh.cz
Jiří Koželouh, programový ředitel, Hnutí DUHA, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz
Václav Zámečník, zemědělský specialista, Česká společnost ornitologická, 776 368 360, zamecnik@birdlife.cz
Jan Dušek, ředitel, Beleco, 774 541 484, jan.dusek@beleco.cz
Vlastimil Karlík, Koalice pro řeky, 604 774 153, karlik@koaliceproreky.cz 

Kontakt pro novináře
Jiří Kaňa, 607 800 915, jiri.kana@zelenykruh.cz


[i] Předkladatelé: Věra Kovářová, Petr Gazdík, František Vácha, Jan Farský, Markéta Adamová, Anna Putnová, Rom Kostřica, Herbert Pavera, Gabriela Pecková, Jiří Koubek, Nina Nováková, František Laudát, Michal Kučera, Leoš Heger, Jiří Skalický, Zdeněk Bezecný, Václav Horáček, Helena Langšádlová 

[ii] Vládní novela schválená letos na jaře sice přinesla opatření pro kvalitativní zlepšení ochrany půdy, zároveň ale oslabila základní nástroj umožňující směrování záborů mimo zemědělskou půdu či na půdy méně kvalitní. V ekologicky citlivých územích se tak již poplatek nenásobí všemi koeficienty ekologických vah, ale pouze jedním (nejvyšším) koeficientem. Koeficient se nepoužije (a poplatky se tak snížily) u staveb obsažených v územních plánech krajů a obcí. Za zábory půdy pro stavbu dálnic, průmyslových hal a skladišť podporovaných státem či staveb obsažených v územních plánech krajů a obcí se odvody přestaly vyžadovat úplně. Senát se pokusil navrhnout ještě další rozsáhlé výjimky, Poslanecká sněmovna jeho verzi zamítla.