Participace v ČR – analýza současného stavu zapojování veřejnosti do rozhodování

Dovolujeme si vás pozvat na odborný seminář o současném stavu zapojování veřejnosti do rozhodování, který proběhne v rámci konference Dobrá radnice.

Kdy: 17. 2. 2015 od 14:00 do 16:00
Kde: V budově Nové radnice, Mariánské náměstí 1, Praha 1

Registrujte se prosím zde (účast na semináři je bezplatná)

Seminář je určen především pro odborníky z řad akademiků, praktiků z nestátních organizací, představitelů veřejné správy či politiků. V rámci projektu PAKT, který iniciovaly čtyři české neziskové organizace (Agora CE, CpKP, Partnerství a Zelený kruh), vznikla analýza stavu participace v České republice, která bude sloužit jako výchozí materiál (ke stažení zde). Na začátku semináře vám analýzu stručně představíme. Posléze budete mít příležitost analýzu podrobit kritické reflexi. Zároveň chceme iniciovat vznik širší koalice pro prosazování participace jako průřezového tématu v různých sférách rozhodování.

Na seminář naváže od 16:00 veřejná panelová diskuze Občan a radnice – je hlas lidí v ČR slyšet? 

Účast v panelu přislíbili: Hana Frištenská, vedoucí Rady vlády pro NNO, Petr Mach, poslanec Evropského parlamentu, Petra Pecková, starostka Mnichovic a Martina Štajnerová, vedoucí oddělení strategického rozvoje města Děčína.

Více o konferenci Dobrá radnice naleznete zde.

Více o projektu PAKT – participace, komunikace, transparentnost naleznete na www.paktparticipace.cz


PAKT je projektem koalice nestátních organizací: Agora CE, Centrum pro komunitní práci střední Čechy (CPKP), Partnerství, Zelený kruh a Stiftelsen IdéBanken (Norsko).


loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb


Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.czwww.eeagrants.cz