Opravdu potřebujeme doplňky stravy?

V úterý 11. dubna se uskutečnilo další Smart café na téma Opravdu potřebujeme doplňky stravy. Pozvání přijaly Diana Chrpová, specialistka na výživu a pedagožka působící mimo jiné VOŠZ a SZŠ 5. května a také paní Ing. Daniela Winklerová ze Státního zdravotního ústavu, kde působí jako vedoucí Oddělení pro speciální druhy potravin a NRL pro aditiva v potravinách.

Smart café zahájila paní Chrpová přednáškou o individualizované nutriční potřebě. Zdůraznila, že ve většině případů není nutné doplňky stravy užívat, tedy pokud se člověk vyživuje pestře v rámci dostupných běžných potravin. Doplnila však, že v případě, kdy musíme dodržovat některé tipy diet, případně jsme se rozhodli pro výživu alternativní (veganství, vegetariánství), měli bychom čas od času doplnit některé látky právě skrze potravinnové doplňky. Co jsou vlastně potravinnové doplňky? To jsme se dozvěděli díky úvodní přednášce paní Winklerové, která uvedla, že doplňky se odlišují od potravin pro běžnou spotřebu, vysokým obsahem vitaminů, minerálních nebo jiných látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem. Důležité z pohledu spotřebitele je, že doplňky stravy mohou mít uvedené na obalu jen schválená zdravotní tvrzení pro vitaminy, minerální látky a navíc vždy musí výrobce uvádět, že se jedná o doplněk stravy nikoli o léčivo. Léčivý přípravek podléhá regulaci podle zákona o léčivech, ale doplňky stravy podléhají zákonu o potravinách. Tudíž je dobré být při výběru obezřetný například si hlídat množství „účinné látky“ v jedné tabletě a porovnat ji s požadovanou cenou. Obě pozvané odbornice se shodly, že nejlepší je, se poradit s lékařem a ideálně doplňovat potřebné látky z pestré stravy. Pokud to nelze, pak teprve přistoupit k výběru vhodného doplňku, ale i zde k výběru přistupovat s myšlenkou, že zázraky neexistují.

Paní Winklerová dále ve své přednášce upozornila na případy, kdy doplněk stravy byl pro své uživatele dokonce škodlivý. Jednalo se například o doplňky s účinnou látkou Aegaline (N-[2-hydroxy-2(4-methoxyphenyl) ethyl]-3-phenyl-2-propenamide, kter se získává extraktem z listů rostliny Aegle marmelos. Vyskytlo se 56 případů nevirové hepatitidy. Látka byla zkoumána FDA a na základě hodnocení SZÚ vydalo Ministerstvo zemědělství varování pro spotřebitele.

V rámci Smart café se otázky z řad hostů týkaly zejména bezpečnosti a účinnosti potravinových doplňků. Pokud vás téma bezpečnosti zajímá lze se registrovat na webovém portálu Potraviny na pranýři, skrze který Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) informuje spotřebitele o nebezpečných potravinách případně zavřených provozovnách. SZPI se zaměřuje na kontrolu výrobků z pohledu složení (složky povolené, formy vitaminů, z pohledu kontaminujících látek (olovo, kadmium, rtuť, hormonální látky, THC) –hodnocení na základě stanoviska SZÚ a také označování (povinné údaje, nepovinné údaje – výživová a zdravotní tvrzení). Díky tomuto webovému portálu budete mít větší jistotu, že se k vám důležité informace dostanou včas.

Další Smart café se zaměří na ochranu ovzduší v Praze a bude se konat 16. května. Všichni jste srdečně zváni.


   2149287_643712_Praha_logo  Akce  proběhla v rámci projektu Smart café, podpořeného  grantem od Hlavního města Prahy.