Odpovědná spotřeba – jak se chovat šetrně (nejen) o Vánocích?

V úterý 23. října se uskutečnilo Smart café na téma „Odpovědná spotřeba – jak se chovat šetrně (nejen) o Vánocích?“. Na akci vystoupili 2 experti na dané téma a to Mgr. Ing. Petr Ledvina, vedoucí ekologické poradny, expert na environmentálně šetrné nakupování, a Ing. Halina Holá, pracovnice SEV Toulcův dvůr, která se zabývá se ekologickou výchovou a ekoporadenstvím. 

Diskuzní večer svojí prezentací zahájila Halina Holá. Představila koncept odpovědné spotřeby a tři přístupy, jak se možné  jej naplňovat. První se zakládá na ekologicky uvědomělém nakupování, kdy si jednotlivec vybírá produkty a služby svojí spotřeby podle jejich dopadu na životní prostředí (i přes možnou větší finanční nákladnost). Druhý přístup je založen na uvědomělé a cílené soběstačnosti a samostatnosti jednotlivce, který se snaží mírnit dopady svojí spotřeby na životní prostředí např. domácím pěstováním, vyráběním a opravováním věcí. Třetím přístupem je minimalismus, kdy člověk zbytečně nenakupuje a snaží se svoji celkovou spotřebu omezit na minimum. Existují přitom lidé, u kterých převažuje jeden přístup nad druhým, u jiných se jedná o kombinaci přístupů. 

Halina Holá dále v prezentaci ukázala na konkrétních příkladech (úklid, výzdoba, potraviny, obaly, kosmetika aj.), jak by vypadalo spotřebitelské chování a rozhodování podle jednotlivých přístupů. Příklady byly vybrány s ohledem na blížící se vánoční svátky, ale jejich závěry jsou uplatnitelné i obecně. 

Petr Ledvina následně doplnil prezentaci o data z výzkumů veřejného mínění (co Češi dělají pro ochranu životního prostředí, a co je motivuje k jeho ochraně), a představil posluchačům další koncepty dotýkající se tématu odpovědné spotřeby, jako např. analýzu životního cyklu (LCA ) a environmentální značení. Výhodou značek je, že vyžadují certifikaci, kterou provede třetí strana, takže produkt s danou značkou zaručuje, že odpovídá danému kritériu (např. že potravina je z ekologického zemědělství). Nicméně, jak uvedl na několika příkladech, pro environmentálně uvědomělou volbu je potřeba se u produktů orientovat nejen podle značení, ale také právě podle LCA, abychom nekupovali sice biopotraviny s certifikovanou značkou, které se ale do obchodu dostaly přes půlku světa.

Po prezentacích probíhala živá diskuze. Nejčastější otázky padaly na konkrétní příklady a produkty, diskutovalo se také o recyklovaném zboží např. z plastů  oproti kupování nového zboží z přírodních materiálů. 

Odkazy na související články:

 

2149287_643712_Praha_logoAkce  proběhla v rámci projektu Smart café II, podpořeného  grantem od Hlavního města Prahy.