O stavbách rychleji, kvalitněji a otevřeně, prosím

Stáhněte si tiskovou zprávu  do svého počítače


Ekologické organizace vyzvaly poslankyně a poslance, aby zamítli vládní návrh stavebního zákona či přinejmenším některé poslanecké pozměňující návrhy. Novela by totiž nepřinesla slibované výrazné zjednodušení a zrychlení rozhodování, ale další komplikované výjimky. Poslanecké návrhy by navíc zakázaly sousedům připomínkovat dopady spalovny odpadů, lakovny či čerpací stanice na zdraví a životní prostředí. Sněmovna rozhodne už zítra.

Asociace ekologických organizací Zelený kruh napsala zákonodárcům v souvislosti se zítřejším závěrečným hlasováním o vládní novele stavebního zákona (tisk č. 927). Ekologické organizace podporují původní záměr vlády zavést jednotná a transparentní pravidla rozhodování o stavbách při zachování legislativního zajištění účasti veřejnosti. Nesouhlasí proto s vládním návrhem. Ten by totiž nezrychlil rozhodování, ale omezil by jeho kvalitu, otevřenost a možnosti lidí hájit svá práva. Několik poslaneckých pozměňovacích návrhů jde přitom ještě mnohem dál a přímo brání lidem vyjadřovat se k dopadům velkých staveb v sousedství. Novelu a pozměňovací návrh podrobně hodnotí Infolist.

Schválením pozměňovacích návrhů by např. lidé ztratili možnost ovlivnit zda, či za jakých podmínek, bude pod jejich domy stanoveno průzkumné území pro těžbu břidlicového plynu či uranu nebo pro vyhledávání konečného hlubinného úložiště radioaktivních odpadů. Sousedé by se již nemohli vyjadřovat k prachu či hluku ze staveb, kde neproběhne plný proces posouzení vlivů na životní prostředí (EIA). Týkalo by se to také staveb typu pražského silničního tunelu Blanka či spalovny komunálních odpadů v Chotíkově u Plzně. Veřejnost by dále nemohla připomínkovat dopady konkrétních jaderných technologií na životní prostředí a zdraví. Došlo by k omezení kontroly působení autorizovaných inspektorů. O chráněných druzích by se mohlo rozhodovat bez odborných organizací a veřejnosti. Omezena by byla také práva vlastníků půdy.

Předkladatelé návrhů tvrdí, že chtějí zabránit „nadměrným a nepodloženým blokacím výstavby“. Nedoložili však tento názor žádnou analýzou. Zelený kruh má naopak k dispozici analýzy, které dokládají, že průtahy v rozhodování jdou na vrub úřadů a nekvalitních podkladů investorů. Pozměňovací návrhy přitom rozhodování nijak neurychlují – lhůty ponechávají stejné a vylučují jen některé z účastníků řízení. Omezují však informace, které dosud při svém rozhodování úřady využívají, a brání veřejné kontrole, která je nejlepší prevencí proti korupci.

Návrhy poslanců jsou v rozporu s ústavním právem na zdravé životní prostředí, mezinárodními závazky České republiky i programovým prohlášením vlády, které jakékoliv omezení účasti veřejnosti na rozhodování výslovně vylučuje. Deklarovaný závazek vlády má přitom oporu i v názorech občanů. Podle nedávného průzkumu názorů provedeného Centrem výzkumu veřejného mínění si 83 % dospělé populace myslí, že o místních otázkách mají rozhodovat občané. Někteří se nyní obracejí na zákonodárce i přímo. Zelený kruh a Nadace VIA společně připravily výzvu k zavedení spravedlivých a jednodušších pravidel pro rozhodování o stavbách. Výzvu již podpořilo 120 organizací, řada osobností a více než tisíc architektů, stavařů, ekonomů, ekologů, ochranářů, novinářů, politiků a dalších občanů.

 Citace Daniela Vondrouše, ředitele a legislativního experta Zeleného kruhu: „Rozhodování o stavbách je neúnosně komplikované a zdlouhavé. Bude-li ale schválena vládní novela s desítkami pozměňovacích návrhů, nevyzná se v nových pravidlech už vůbec nikdo. Odstranění veřejné kontroly by rozšířilo prostor pro korupci. Vládní strany by tak prosadily přesný opak toho, co slibovaly.“