O ochraně přírody v Liberci

Koncem ledna jsme na libereckou vědeckou kavárnu pozvali místní ochránce přírody, abychom zjistili, co vlastně jejich práce obnáší. Bývalý ředitel AOPK ČR Martin Dušek a vedoucí CHKO Jizerské hory Jiří Hušek si s námi v malém kruhu popovídali o tom, jak vypadá jejich všední den a o ochraně přírody jako takové.

Na kavárně se účastníci dozvěděli co je to vlastně ochrana přírody a jak se liší od ekologie, jak chráníme přírodu v České republice a jak se ochránci přírody starají o regionálně významná území v okolí Liberce.  Diskuze se točila především okolo otázky, proč vlastně chránit přírodu. Kromě přírody jako zdroje účastníci často uváděli i její estetickou hodnotu, zmíněny byla také ekosystémové služby. Vnitřní motivací většiny z nás je ale podle diskutujících často prostý fakt, že se nám příroda líbí. Jen málo jedinců zajímá biodiverzita, motivace pro ochranu přírody jsou spíše vnitřní. Samotní hosté se při této otázce vraceli do zážitků z dětství, které se u všech ukázaly jako velmi silné. Otázka jak moc vlastně v dnešním světě potřebujeme přírodu, pak uzavírala celou diskuzi.  Ve velkoměstech často člověk ani nezaznamená změnu ročního období, nevnímá přírodní cykly a je obklopen v umělém prostředí. Potřebujeme tedy blízkost přírody k životu? To by mohla být stěžejní otázka další vědecké kavárny. Příroda je, jak se zdá, téma nevyčerpatelné.