Zlepšení zákonné ochrany životního prostředí v ČR

Cílem projektu je posílit kapacitu a akceschopnost ekologických organizací zapojit se do procesu tvorby a schvalování klíčových zákonů na ochranu životního prostředí

Podpora: Fond pro nestátní neziskové organizace

Cílem projektu je posílit kapacitu a akceschopnost ekologických organizací zapojit se do procesu tvorby a schvalování klíčových zákonů na ochranu životního prostředí tak, aby byla zlepšena kvalita environmentální legislativy. Tohoto cíle chceme dosáhnout zvýšením informovanosti ekologických organizací o aktuálních legislativních procesech, předáváním praktických advokačních dovedností, zajištěním odborného poradenství a expertních pracovních skupin pro připomínkování klíčových zákonů.

Aleš Ziegler, e-mail: ales.ziegler@zelenykruh.cz

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.czwww.eeagrants.cz

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. www.eeagrants.org