Hlas veřejnosti má zelenou

Projekt pro zachování atributů účasti veřejnosti – práva na informace, účasti při rozhodování a přístupu k soudům

Primárním cílem projektu je zachování všech základních atributů účasti veřejnosti – práva na informace, účasti při rozhodování (vč. správních řízení) a přístupu k soudům (zajištění možnosti účinně se domoci svých práv). Kampaň se zaměřuje na zástupce státní správy, kteří jsou zaangažovaní v přípravě legislativy týkající se problematiky účasti veřejnosti na rozhodování v oblasti ochrany životního prostředí. 

The primary objective of the project is preserving all the fundamental attributes of public participation – the right for information, participation in decision-making (incl. Administrative proceedings) and access to justice (ensuring the possibility to effectively assert their rights). The campaign focuses on representative government, who are stakeholders in drafting legislation on the issue of public participation in environmental protection.

Daniel Vondrouš, e-mail: daniel.vondrous@zelenykruh.cz

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.czwww.eeagrants.cz

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. www.eeagrants.org