Novela stavebního zákona omezí práva občanů vyjádřit se ke stavbám v jejich okolí

Tisková zpráva ke stažení zde
Prezentace k dispozici zde
Společnou výzvu Nadace VIA a Zeleného kruhu je možné podepsat zde
Infolist Zeleného kruhu Kdo zdržuje české stavby?
Infografika Zeleného kruhu Kdo zdržuje české stavby?

Novela stavebního zákona, kterou vláda v nejbližší době dostane k projednání, podle ekologických organizací závažně zasahuje do práva veřejnosti vyjádřit se ke stavbám ve městech a okolí. Podle nich především brání všem kromě vlastníků nemovitostí napadat nezákonnost územních plánů, ruší povinné veřejné projednávání jak v rámci procesu EIA, tak i při povolování stavby. Mimo jiné má být veřejnost vyřazena i z rozhodování o kácení dřevin kvůli velkým stavbám.

Připravovaná novela znemožní velkému množství lidí bránit se proti územním plánům, které mohou narušovat jejich životní prostředí. V současnosti může žalobu na zrušení územního plánu podat každý, jehož práva byla tímto plánem dotčena. Nová zákonná úprava tuto obranu nájemníkům či místních spolkům odebírá.

Citace advokáta Pavla Černohouse z Ateliéru pro životní prostředí: „Výstavba obchodních domů, rušných komunikací či jiných developerských projektů se může dotýkat tisíců nájemníků velkých sídlišť, nikoliv jen majitele nemovitostí. Připravovaná legislativa jim vezme možnost obrany proti stavbám ohrožující prostředí v místě, kde žijí.“

Nová úprava stavebního zákona dále počítá se zrušením veřejného projednávání stavby v rámci procesu EIA, který hodnotí její vliv na životní prostředí. Projednání představuje pro veřejnost příležitost seznámit se stavebním záměrem a prodiskutovat plánovanou stavbu s developerem způsobem, který písemná komunikace nemůže plně nahradit.

Citace legislativního experta Daniela Vondrouše z asociace ekologických organizací Zelený kruh: „Zrušení veřejných projednání dopadů spaloven či hypermarketů na okolí povede ke zbytečné nedůvěře a konfliktu s místními lidmi. V mnoha obcích u nás se přitom běžně praktikuje ještě otevřenější rozhodování o veřejném prostoru.“

Právo veřejnosti účastnit se při rozhodování o podobě okolí, ve kterém žije, bude také omezeno při kácení dřevin pro účely stavby. Orgány ochrany životního prostředí (většinou se jedná o obce a obecní úřady) povolují kácení dřevin ve správním řízení, kterého se veřejnost může zúčastnit. Orgány mají nově vydávat pouze závazné stanovisko, k jehož vydání se veřejnost nemůže nijak vyjádřit. Budou-li chtít uplatnit sebemenší připomínku např. k rozsahu a umístění náhradní výsadby, budou se muset přihlásit do územního či koordinovaného řízení a odvolat se proti jeho výsledku. Teprve v odvolacím řízení by bylo možné úpravu podmínek kácení provést a celé řízení následně zopakovat. Tato změna zákona by tedy často vedla ke zbytečnému zdržení rozhodování o mnoho měsíců. Právě kácení stromů v sousedství je přitom jedním z nejčastějších důvodů, proč se lidé do správních řízení hlásí.

Zelený kruh a Nadace VIA v souvislosti s novelou připravili výzvu k zavedení spravedlivých, rychlejších, lepších a jednodušších pravidel pro rozhodování o stavbách i kvalitnějšího a rychlejšího rozhodování úřadů i správních soudů. Organizace i jednotlivci mohou výzvu svým podpisem podpořit na stránkách www.zelenykruh.cz.

Ministerstvo pro místní rozvoj nadále zpracovává téměř patnáct set zásadních připomínek k novele. Původně měla novela nabýt účinnosti už v červnu 2016, ministerstvo však navrhuje posunout účinnost na konec příštího roku nebo leden 2017.

Odborné kontakty
Mgr. Pavel Černohous, advokát, Ateliér pro životní prostředí, 608 901 291, pavel@cernohous.cz
Mgr. Daniel Vondrouš, expert na politiku životního prostředí, Zelený kruh, 724 215 068, daniel.vondrous@zelenykruh.cz
Mgr. Ondřej Šindelář, programový manažer, Nadace VIA, 731 873 272, ondrej.sindelar@nadacevia.cz

Kontakt pro novináře
Jiří Kaňa, 607 800 915, jiri.kana@zelenykruh.cz

Informace pro média
Zelený kruh hájí společné zájmy svých členů a podporuje celkový rozvoj občanské společnosti v oblasti ochrany přírody a životního prostředí. Problematikou účasti veřejnosti na rozhodování o záměrech a projektech s dopadem na životní prostředí se zabývá dlouhodobě a prostřednictvím své advokační činnosti se zasazuje o co největší zkvalitnění české legislativy. www.zelenykruh.cz 

Nadace VIA patří mezi největší a nejaktivnější české nadace. Je největším soukromým podporovatelem komunitního rozvoje v České republice. Podporuje aktivity, které jsou postaveny na zájmu a zapojení neziskových organizací, obyvatel i místních samospráv. Aktivity, v nichž lidé přijímají odpovědnost za prostředí, v němž žijí. Proto jí záleží na dobré legislativě, která zapojení lidí umožní. www.nadacevia.cz


Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.czwww.eeagrants.cz