Novela ministra Ťoka: Místo zrychlení staveb další komplikace a protiústavní omezení práv

Stáhněte si tiskovou zprávu do svého počítače


Ministr dopravy Dan Ťok hodlá další novelou bránit obcím, vlastníkům ohrožených pozemků a spolkům, aby mohli upozornit na chyby úřadů. Ozvat by se podle něj mohli až po zaplacení kauce 25 tisíc plus 10 tisíc za každé připomínkované závazné stanovisko. Místo zjednodušení povolování o stavbách přichází Dan Ťok s dalšími komplikacemi, aby zakryl neschopnost vlastního úřadu zavést účinná řešení. Navíc omezení práv lidí, kteří by si zaplacení nemohli dovolit, je bez debat protiústavní a nemá obdobu ani v jiných demokratických zemích v Evropě.

Zavedení kaucí rezolutně odmítají i Ťokovi vládní kolegové. Proti návrhu se v meziresortním připomínkovém řízení postavila ministerstva spravedlnosti vnitra i veřejná ochránkyně lidských práv. Ministerstvo pro místní rozvoj návrh považuje za zjevně protiústavní a v rozporu s článkem 36 Listiny práv a svobod. Nejvyšší kontrolní úřad uvádí, že kauce mohou způsobit naopak větší průtahy v rozhodování.

Ministr Ťok se dočkal zdrcující kritiky i z dalších důvodů. Například ministerstvo životního prostředí kritizuje časté změny zákona: “Tuto nestálost právní úpravy považujeme za zcela kontraproduktivní vzhledem k cílům usnadnění, zefektivnění a zrychlení povolování staveb v České republice.” Stejný názor má Nejvyšší správní soud: “Jde tak o další z řady zásahů, přinášejících, ne-li už přímo chaos, tak přinejmenším prohloubení právní nejistoty.” Jednotlivé resorty pak rozporují klíčová ustanovení návrhu, včetně tzv. “fikce souhlasu” úřadů či zrušení správních řízení o posuzování staveb podle zákona o ochraně přírody a krajiny.

Sjednocení a zjednodušení pravidel rozhodování o stavbách důsledně prosazují ekologické organizace. 

Časté změny legislativy považuje za hlavní důvod zdržování přípravy silnic a dálnic také Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR). Důležitá dálniční stavba „R4 Čimelice – Mirotice“ získala platné rozhodnutí o umístění stavby v roce 2009.  Následně ŘSD ČR opakovaně dosáhlo prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí (nyní do roku 2022). Rozhodnutí Městského úřadu Mirotice z 3. 9. 2018 uvádí důvody, kterými ŘSD ČR vysvětluje, proč deset let nebylo schopno připravit podklady a požádat o stavební povolení: “Dne 1. 1. 2014 však nabyla účinnosti novela stavebního zákona, dle níž již není možné využít citovanou projektovou dokumentaci, neboť tato byla vyhotovena před rokem 2013,…Dále se v průběhu roku 2015 změnil zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, konkrétně došlo ke změně rychlostní silnice na dálnici, což mělo za následek i změnu dopravního značení,…V důsledku legislativních změn řady právních předpisů v období od r. 2014 do r. 2016 se žadateli právě z těchto důvodů nepodařilo získat veškerá kladná stanoviska správců sítí a dotčených orgánů, která je třeba ze strany žadatele doložit pro potřeby vydání stavebního povolení.” Celých těchto deset let se nevedlo žádné řízení — žádní účastníci tak nemohli nic “zdržovat”.

Nejen investoři, ale také úředníci se neustálým novelizacím a výjimkám nestíhají přizpůsobit, rozhodují pak zbytečně dlouho a ještě dělají chyby. Za změnami legislativy stojí právě Dan Ťok a jeho ministerstvo dopravy. Jen zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury se za jeho působení novelizuje již popáté.  

Přesto s dalšími politiky v médiích šíří nepravdivé informace o důvodech průtahů, obviňují obce, vlastníky pozemků a spolky, že ztěžují práci úřadů, protože upozorňují na nezákonná rozhodnutí. Na vyřízení připomínek přitom mají úřady lhůtu jeden měsíc. Úřady však nezvládají rozhodovat podle neustále se měnících pravidel a mnohem déle jim trvá rozhodování, kterého se spolky vůbec neúčastní. Například schvalování dálnice D1107 ze Smiřic do Jaroměře (7,4 km) od vydání stanoviska EIA probíhalo 15 let (od října 2003 do zahájení výstavby v květnu 2018) a schvalování jihovýchodního obchvatu Otrokovic (3,2 km) pak 13 let (od vydání stanoviska EIA v červnu 2005 do zahájení výstavby v říjnu 2018). Žádného z řízení se žádný spolek neúčastnil.

Příkladem, že ignorance vůči připomínkám veřejnosti může naopak vést k průtahům je stavba dálnice D8 přes České středohoří.  Ta totiž tři roky stála kvůli sesuvu, na jehož riziko včas upozorňovali geologičtí experti i ekologické spolky. Také příprava stavby trvala mnoho let, aniž by přitom spolky mohly její délku významně ovlivnit. Územní řízení sice začalo již v prosinci 1997, nicméně spolky své připomínky mohly poprvé předložit až v listopadu 2001. Územní rozhodnutí pak bylo vydáno v březnu 2002 a odvolání spolků byla v červnu 2003 zamítnuta.  Následně podaná žaloba neměla odkladný účinek a tedy žádný vliv na délku vydávání stavebních povolení a ani realizaci dálnice až do jejího zprovoznění v prosinci 2016.  Soudní spor o územní rozhodnutí skončil v červnu 2010, tedy v době, kdy se dálnice již 2,5 roku stavěla. Dokazuje to podrobný přehled všech správních řízení se všemi termíny.

 Citace Daniela Vondrouše, ředitele Zeleného kruhu: “Dokonce i Ředitelství silnic a dálnic ČR přiznává, že hlavním viníkem průtahů rozhodování o dálnicích jsou neustálé změny legislativy.  Přesto ministr Ťok a někteří další politici prosazují další a další komplikovaná pravidla. Ekologické spolky dále prosazují sjednocení a zjednodušení rozhodování o všech stavbách a vrácení práva připomínkovat vliv staveb na životní prostředí a přírodu. A to bez omezujících obrovských finančních poplatků za podání odvolání a připomínkování závazných stanovisek.”

Kontakty:

Daniel Vondrouš, ředitel Zeleného kruhu, 724 215 068, daniel.vondrous@zelenykruh.cz