Názor lidí na stavby a kácení? Novelu stavebního zákona tentokrát nezajímá

Jednání vlády o kontroverzní novele stavebního zákona je na spadnutí a všichni jsou napnutí, jak nakonec dopadne. Nová zákonná úprava totiž zabrání lidem vyjadřovat se k velkým stavbám nebo kácení dřevin v blízkosti jejich domovů.  Díky připomínkám ekologů kolem Zeleného kruhu se na druhou stranu podařilo zachovat právo místních lidí odvolat se proti nezákonným územním plánům. Nedojde ani k rozšíření pravomocí kontroverzních autorizovaných inspektorů.

Konec veřejnému slyšení

Ministři v nejbližších dnech rozhodnou, zda zruší povinné veřejné slyšení jak v rámci procesu EIA, tak i při povolování stavby. Slyšení přitom pro veřejnost představuje příležitost seznámit se stavebním záměrem a prodiskutovat plánovanou stavbu s developerem napřímo. Pokud úřady nebudou muset, slyšení svolávat nebudou.

Z běžné povinnosti úředníků totiž novela dělá přesčasovou práci navíc.  Není divu, neboť zájem lidí o diskuzi je obrovský. Důkazem je např. největší veřejné slyšení o vlivech spalovny nebezpečných odpadů na životní prostředí, které proběhlo v Pardubicích na hokejovém stadionu za účasti zhruba 5000 místních. Podle novely úřad může dle svého uvážení od veřejného slyšení upustit i u těch nejkontroverznějších staveb – spaloven či chemiček. Nepovinné bude také v dalších fázích povolování stavby. V neposlední řadě se zcela zruší právo vyjádřit se k posudku EIA.

Kácení stromů bez lidí

V oslabení práv veřejnosti jde novela ještě dál. Lidé už nebudou připomínkovat ani kácení dřevin kvůli velkým stavbám. Obce a obecní úřady dosud povolovaly kácení ve správním řízení, jehož se může zúčastnit i veřejnost. Nově budou úřady vydávat pouze závazné stanovisko, k němuž se lidé vyjadřovat nemohou.

Sebemenší připomínku, např. k rozsahu a umístění náhradní výsadby, bude možné vznést až při odvolání proti výsledku celého územního či koordinovaného řízení. To povede akorát ke zbytečnému zdržování až o mnoho měsíců. Kácení stromů v sousedství je přitom jedním z nejčastějších důvodů, proč se lidé do správních řízení hlásí.

Nepřehledné změny povedou ke zdržování

Novela nově spojuje EIA, územní a stavební řízení do jednoho tzv. koordinovaného povolení, na jehož vydání budou mít úřady 90 dní.  Investoři však již nyní prohlašují, že v tak krátké lhůtě nedokáží připravit kvalitní dokumentaci pro jednotlivé fáze řízení. Nepromyšlené zkrácení lhůt pro vyjádření občanů a práci úřadů povede k vyšší chybovosti, častějším sporům a v důsledku k prodlužování rozhodování.

Stále také budou platit výjimky pro dopravní či energetické stavby. Ministerstva dopravy a průmyslu budou i nadále povolovat stavby, do kterých sami investují.


loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.czwww.eeagrants.cz
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. www.eeagrants.org