Natura a co dále?

Děkujeme vám všem, kteří jste podpořili naši výzvu za zachování kvalitní ochrany evropské přírody. Do veřejného projednáváni Evropské komise, které ovlivní osud soustavy chráněných území evropského významu Natura 2000, se zapojilo celkem 520 325 Evropanů a vytvořili jsem tak vůbec největší veřejné projednáváni v historii Evropské unie. V České republice se pod naši výzvu podepsalo téměř 9000 lidí.

A co se bude dít dál? Na podzim Evropská komise rozhodne, zda vyslyší hlasu veřejnosti a pravidla upravujících ochranu soustavy Natura 2000 zachová, nebo provede plánovanou revizi, což by mohlo vést k jejich oslabení. Sledujte nás i dále, budeme vás informovat o dalším dění.