Na kávu s vědci o změnách klimatu

U příležitosti právě probíhající pařížské konference o klimatu přijdou odborníci 14. prosince 2015 od 18 hodin debatovat do brněnského vzdělávacího centra Otevřená zahrada. Návštěvníci si budou moct se Zeleným kruhem a Hnutím DUHA popovídat o tom, jak změny klimatu ovlivňuje život nejen v zahraničí, ale i v České republice.

Negativní důsledky intenzivnějších a častějších povodní, dlouhodobého sucha, vln horka a dalších následků změny klimatu pociťují lidé po celém světě. Vědci i politici neustále upozorňují na nepříznivý vliv změn na běžný chod i celkovou ekonomiku zemí a život obyčejných lidí.

O nejnovějších vědeckých poznatcích a průběhu Klimatické konference v Paříži pohovoří její účastník Alexander Ač z CzechGlobe, Centra výzkumu globální změny při Akademii věd ČR a Jan Skalík z Katedry environmentálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Debatovat také budou o tom, jak Češi globální oteplování vnímají a jak ovlivňuje jejich životní styl.

Neformální večer pořádá Zelený kruh ve spolupráci s Hnutí DUHA. Stane se příležitostí pro přiblížení odborného tématu týkajícího se životního prostředí s vlivem na ekonomiku, život lidí i okolní přírodu. Diskuze je otevřená výměně názorů, zkušeností i k získání nových informací.


Kontakt pro novináře
Jiří Kaňa, 607 800 915, jiri.kana@zelenykruh.cz