Na kávu s vědci o kanálu Dunaj–Odra–Labe v hodonínském kinosále

Tisková zpráva k dispozici ke stažení zde

Pro ty, kteří se zajímají o svět kolem nás, připravili odborníci setkání o chystané výstavbě ambiciózního projektu Dunaj–Odra–Labe a jejím dopadu na ekonomiku i životní prostředí. Diskuze se koná 26. listopadu 2015 od 17 hod v hodonínském kinosále.

Česko, Slovensko a Polsko se chystají v budoucnu spojit tři významné řeky do vodního koridoru Dunaj–Odra–Labe. Jeho úkolem bude usnadnit vodní dopravu, zefektivnit vodohospodářství, protipovodňovou ochranu, energetiku i turismus. Podporuje ho politická špička, představitelé regionů a zástupci nejrůznějších profesí ze všech států. Odpůrci, včetně Ministerstva životního prostředí, ekologů či vědců z Akademie věd ČR, se však obávají katastrofálního narušení přírodních biotopů a okolní krajiny.

Jaké přínosy můžeme očekávat a jaké škody může výstavba způsobit? Na tyto otázky odpoví doc. Ing. Antonín Buček, CSc. z Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Neformální večer pořádá Zelený kruh ve spolupráci s Hnutím Brontosaurus. Stane se příležitostí pro přiblížení odborného tématu týkajícího se životního prostředí s vlivem na ekonomiku, život lidí i okolní přírodu. Diskuze je otevřená výměně názorů, zkušeností i k získání nových informací.