Materiály ke stažení

Materiály, podklady a zápisy z jednání Uhelné komise v letech 2019 – 2020.

Materiály ke stažení:

Návrh usnesení ze 7. zasedání Uhelné komise, 3. 12. 2020

Scénáře a rozbory možného útlumu uhlí:

Scénáře  možného útlumu uhlí od Ministerstva průmyslu a obchodu, 28. 2. 2020

Scénáře ČEPS pro Uhelnou komisi, 8. 10. 2020

Právní analýza legislativních možností útlumu uhlí, 12. 12. 2019 

Právní analýza –  legislativní nástroje k zajištění útlumu uhlí, 24. 2. 2020

Principy phase-outů v zahraničí, 20. 12. 2019

Připomínky Zeleného kruhu a Greenpeace ČR ke scénářům, 23. 10. 2020

Podklad na jednání Uhelné komise s ohledem modelování 2020 (po připomínkách), 20. 11. 2020

Zápisy a podklady z 1. pracovní skupiny pro stanovení harmonogramu útlumu využití uhlí, a to v celkovém kontextu energetického mixu ČR a ochrany klimatu

Zápis z 1. jednání dne 16. 10. 2019

Zápis z 2. jednání dne 7. 11. 2019

Zápis ze 3. jednání dne 10. 12. 2019

Zápis ze 4. jednání dne 20. 1. 2020

Zápis z 5. jednání dne 19. 2. 2020

Zápis ze 6. jednání dne 28. 2. 2020

Zápis ze 7. jednání dne 9. 3. 2020

Zápis z 8. jednání dne 16. 7. 2020

Zápis z 9. jednání dne 9. 10. 2020

PS1 – Analýza ukončení využití uhlí v ČR

Podklad PS1 – Výpočty dle scénářů možného útlumu uhlí 9. 3. 2020

Zápisy a podklady z 2. pracovní skupiny pro stanovení parametrů pro případný útlum zdrojů a problematiku legislativy

Zápis z 1. jednání dne 18. 10. 2019

Zápis z 2. jednání dne 5. 12. 2019

Zápis ze 3. jednání dne 15. 1. 2020

Zápis ze 4. jednání dne 26. 2. 2020

Zápis z 5. jednání dne 19. 5. 2020

Zápis ze 6. jednání dne 13. 10. 2020

Zápis ze 7. jednání dne 19. 11. 2020

Podklad PS2 – Plnění úkolů PS2 a další kroky 5. 6. 2020

3. PS pro identifikaci sociálních a ekonomických dopadů

Zápis z 1. jednání dne 28. 11. 2019

Zápis ze 4. jednání dne 29. 6. 2020

Zápis z 5. jednání dne 10. 11. 2020

Podklad PS3 – PS3 požadavky k PS1 a PS2 5. 6. 2020

Další podklady (seřazeno chronologicky):

Uhlí v České republice (energetická statistika), 26. 8. 2019

Harmonogram činnosti Uhelné komise a očekávané výstupy, 3. 1. 2020

Shrnutí dosavadní činnosti pracovních skupin, 5. 6. 2020

Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy k výpočtům scénářů ČEPS pro rok 2038 pro Uhelnou komisi

Vývoj rezervy na sanace a rekultivace