Představujeme záznam z online webináře zaměřeného na tématiku prevence odpadů a efektivního odpadového hospodaření na komunální úrovni. Akce se konala 22. září 2020.

Program:

Ivo Kropáček: Vliv nově schváleného zákona o odpadech na předcházení vzniku odpadů, prezentace příkladů dobré praxe z několika měst a obcí v ČR

Jan Machančík: Předcházení vzniku odpadů v Jihlavě

Milan Kazda: Představení projektu vybudování bioplynové stanice

Vojtěch Vosecký: Co se připravuje v Praze v oblasti prevence vzniku odpadů a jejich využití v návaznosti na klimatický závazek

Videozáznam z webináře „Předcházení vzniku odpadů (a jejich využívání) na komunální úrovni“, 22. září 2020

 

Akce se konala s podporou hl. města Prahy a Ministerstva životního prostředí. Akce nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.