Představujeme záznam z online webináře zaměřeného na tématiku prevence odpadů a efektivního odpadového hospodaření na komunální úrovni. Akce se konala 22. září 2020.

Program:

Ivo Kropáček: Vliv nově schváleného zákona o odpadech na předcházení vzniku odpadů, prezentace příkladů dobré praxe z několika měst a obcí v ČR

Jan Machančík: Předcházení vzniku odpadů v Jihlavě

Milan Kazda: Představení projektu vybudování bioplynové stanice

Vojtěch Vosecký: Co se připravuje v Praze v oblasti prevence vzniku odpadů a jejich využití v návaznosti na klimatický závazek

Videozáznam z webináře „Předcházení vzniku odpadů (a jejich využívání) na komunální úrovni“, 22. září 2020

 

Akce se konala s podporou hl. města Prahy a Ministerstva životního prostředí. Akce nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Související články

Jak předejít zbytečným odpadům na úřadech a obcích - pravidla a praxe

Záznam z online webináře zaměřeného na tématiku snižování množství odpadu formou odpovědného zadávání zakázek.

Jak předejít zbytečným odpadům na úřadech a obcích - pravidla a praxe II

Záznam z webináře zaměřeného na tématiku snižování množství odpadu formou odpovědného zadávání zakázek.

Brožura příkladů dobré praxe

Brožura příkladů dobré praxe z obcí a měst, kde dokázali různými způsoby snížit produkci komunálního odpadu. Brožura byla vydána v prosinci 2020.

Méně odpadu v obci I. - Jak se vypořádat s bioodpadem

Záznam z online webináře zaměřeného na tématiku prevence odpadů a efektivního odpadového hospodaření na komunální úrovni.

Méně odpadu v obci II. - Využití nástrojů stávající a nové odpadové legislativy

Záznam z online webináře zaměřeného na tématiku prevence odpadů a efektivního odpadového hospodaření na komunální úrovni.

Méně odpadu v obci III. - Jdeme příkladem

Záznam z online webináře zaměřeného na tématiku prevence odpadů a efektivního odpadového hospodaření na komunální úrovni.

Předcházení vzniku odpadů (a jejich využívání) na komunální úrovni, 22. 9. 2020

Záznam z online webináře zaměřeného na tématiku prevence odpadů a efektivního odpadového hospodaření na komunální úrovni.