Představujeme záznam z online webináře zaměřeného na tématiku prevence odpadů a efektivního odpadového hospodaření na komunální úrovni. Akce se konala 26. listopadu 2020.

Jak může jít obec příkladem svým občanům? Může vedle aktivistů vést kampaň i obec? Jak lze občany zapojit? Může být prevence odpadů příjemná a “cool”? 
 

Program:

Ivo Kropáček: Prevence vzniku odpadů v obcích

Martin Ander: Prevence vzniku odpadů v Brně

Jan Machančík: Program zodpovědného nakládání s odpady

Akci pořádal Zelený kruh dne 26. 11. 2020 ve spolupráci s Národní sítí zdravých měst za podpory Ministerstva životního prostředí. Akce nemusí vyjadřovat stanoviska donora.