Představujeme záznam z online webináře zaměřeného na tématiku prevence odpadů a efektivního odpadového hospodaření s bioodpady na komunální úrovni. Akce se konala 12. listopadu 2020.

Kde zvládli přeměnit obtížný odpad v užitečný zdroj živin a energie? Domácí kompostéry a svoz bioodpadu – kompost, bioplyn nebo od každého trochu? Jak využít bioplyn a co s digestátem?

Program:

Ivo Kropáček: Jak se vypořádat s bioodpadem

Miloslav Šatra: Odpadové hospodářství města Písku

Vojtěch Vosecký: Co se připravuje v Praze v oblasti prevence vzniku odpadů a jejich využití v návaznosti na klimatický závazek

Moderuje: Jana Moravcová

Akci pořádal Zelený kruh dne 12. 11. 2020 ve spolupráci s Národní sítí zdravých měst za podpory Ministerstva životního prostředí. Akce nemusí vyjadřovat stanoviska donora.