Představujeme záznam z online webináře zaměřeného na tématiku snižování množství odpadu. Naši hosté Vás seznámí s pozitivními příklady předcházení vzniku odpadů na úrovni obcí, s nastavováním veřejných zakázek a metodik, a také s praktickými zkušenostmi při zavádění nových pravidel na úřadech. Akce se konala 23. listopadu 2021.

Hosté webináře:

  • Nina Hromádková, spolupracovnice programu Cirkulární zadávání & INCIEN Akademie, Institut cirkulární ekonomiky (INCIEN)
  • Milan Havel, odborník na odpadovou problematiku, koordinátor soutěže Odpadový Oskar, Arnika
  • Eva Tylová, místostarostka MČ Praha 12 pro územní rozvoj a životní prostředí

Moderuje: Martin Ander, Nadace Partnerství

 

Akci pořádal Zelený kruh dne 23. 11. 2021 v rámci projektu ”Bez plastů a zbytečných odpadů ve městech a obcích”.za podpory Ministerstva životního prostředí. Akce nemusí vyjadřovat stanoviska donora.