Představujeme záznam z online webináře zaměřeného na tématiku snižování množství odpadu. Naši hosté Vám představí, jak můžete podpořit prevenci vzniku odpadů úpravou metodik pro veřejné zakázky a pravidel fungování úřadu. Seznámíte se také se dvěma příklady dobré praxe – v Jičíně a v Jihlavě. Akce se konala 9. prosince 2021. 

Hosté webináře:

  • Mgr. Jakub Sobocik, Odbor životního prostředí, Magistrát města Brna
  • Lenka Hollerová, DiS., vedoucí oddělení veřejných zakázek, MÚ Jičín
  • Ing. Lada Dvořáková, Odbor životního prostředí, Magistrát města Jihlavy

Moderuje: Martin Ander, Nadace Partnerství

 

Webinář pořádal Zelený kruh v rámci projektu ”Bez plastů a zbytečných odpadů ve městech a obcích”. Akce se koná s podporou Ministerstva životního prostředí. Akce nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.