Symbolem znečištění je pro většinu z nás hromada odpadků. Málokdo ale přemýšlí o tom, co se s nimi děje poté, co je vyhodíme do kontejnerů,  popelnic či dokonce do příkopu u cesty. Někdo se o ně už přeci postará. 

Tam, kde nám starosti končí, tam obcím začínají. Právě obec je ze zákona původcem našeho odpadu. Ona je tím, kdo zařizuje úklid, třídění, využívání či ukládání odpadu na skládku.

Brožura, která se Vám dostává do ruky, představuje pět příběhů obcí, které svůj úkol zvládají excelentně, a mohou tak sloužit jako vzory ostatním.

Brožura byla vydána v prosinci 2020 a vyšla za podpory hlavního města Prahy, a nemusí vyjadřovat stanoviska donora.