Mlčení ministra životního prostředí k návrhu stavebního zákona je neudržitelné

Zelený kruh dnes v otevřeném dopise vyzval ministra životního prostředí Richarda Brabce, aby přestal mlčet k návrhu nového stavebního zákona a aktivně se na jednání Hospodářského výboru PSP postavil proti pozměňovacím návrhům poslanců z Hnutí ANO, které de facto likvidují pozici odborných pracovišť, které v procesu plánování a povolování staveb mají hájit zájmy životního prostředí.

Zelený kruh považuje za nepřijatelné, že se ministr neúčastnil ve Sněmovně rozpravy k zákonu ani v prvním, ani ve druhém čtení a že ve vládním návrhu připustil tak rozsáhlou integraci odborných
pracovišť a agend do stavebního úřadu.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny bude ve středu 28. 4. projednávat před třetím čtením pozměňovací návrhy předložené poslanci ve 2. čtení. Mezi nimi jsou návrhy vládních poslanců ANO, které usilují o to, aby o zástavbě zemědělské půdy, zásazích do lesů či nakládání s vodami rozhodovaly pouze stavební úřady.

Další z návrhů usiluje o to, aby správy národních parků a Agentura ochrany přírody a krajiny nemohly vetovat návrhy na výstavbu v obcích, které jsou součástí zvláště chráněných území. Hlasovat se bude také o návrhu na automatické povolení stavby. To by stavebník měl obdržet v případě, že stavební úřad nedodrží zákonem předepsanou lhůtu pro vyřízení žádosti, která je nejčastěji 60denní. Takové povolení se vygeneruje automaticky, a nebude proto obsahovat žádné specifické podmínky.

„Ministr by také měl nahlas říci, že je nepřijatelné povolovat stavby automaticky. Takové povolení vystavuje stavebníka velkému riziku, že nesplní některé z požadavků environmentální legislativy, a následky takového pochybení pak způsobí nevratné škody,“ uvedl Daniel Vondrouš, ředitel Zeleného kruhu.

Příprava i obsah stavebního zákona je jeden velký chaos. Místo jednoduchých pravidel je zákon plný výjimek a novotvarů. Kvalita rozhodování, ochrana práv občanů a životního prostředí byly odsunuty na poslední kolej. O ochraně půdy a vody, změnách v krajině i kácení stromů v ulicích měst už nemají rozhodovat odborná pracoviště znalá místních poměrů, ale stavební úřad, často vzdálený stovky kilometrů. Zelený kruh varuje: nový stavební zákon přinese organizační kolaps ve vydávání povolení, více soudních sporů a méně ohledů na životní prostředí.


Otevřený dopis vznikl v rámci projektu Měníme klima v legislativě pro naše obce a města. Cílem projektu je přispět k řešení klimatické krize v rámci České republiky. Chceme pomoci tomu, aby adaptace na změny klimatu byly účinné, hospodárné, sociálně spravedlivé a realizovatelné v potřebném čase. Zaměřujeme se na úpravu předpisů na různých úrovních tak, aby samosprávy i soukromí investoři mohli hospodárně a s prokazatelným prospěchem pro všechny realizovat projekty, které zajistí například šetrné hospodaření s vodou a dostatek kvalitních zelených ploch.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.