Ministerstvo životního prostředí chystá zvýšení poplatku za skládkování. Nahrává tím budování spaloven

Stáhněte si tiskovou zprávu přímo do svého počítače
Najdete zde i prezentaci z dnešní tiskové konference


Ministerstvo životního prostředí v novém zákoně o odpadech navrhuje postupné zvyšování poplatku za skládkování až na čtyřnásobek. Do roku 2020 tak občané s obcemi zaplatí státu o 5,7 miliard korun více, pokud se bude skládkovat jako doposud. Vybrané peníze ale nejsou určeny jen na recyklaci, mohou být využity například na zbudování spaloven odpadu.

Spalovnám nahrává také zákaz skládkování spalitelných odpadů od roku 2024. Přesun odpadu ze skládek do drahých spaloven by ale násobně zvedl náklady českých domácností za svoz odpadu, prohloubil naši závislost na dovozu cenných surovin a zároveň bránil plnění nových evropských cílů pro recyklaci. 

Česká republika jako jedna z mála zemí Evropské unie do roku 2024 zcela zakáže skládkování komunálního odpadu. Forma, jakou to provádí, podporuje spalování a brání levnějším a životnímu prostředí příznivějším způsobům nakládání s domácím odpadem. Všechny země, které zakázaly skládkovat spalitelné odpady, postavily více zařízení na úpravu a spálení odpadů, než kolik vytvoří odpadů. To vede k potlačování recyklace a k dovážení odpadů ze zahraničí.

Vedle toho se také ministerstvo chystá zdražit skládkovací poplatky až na čtyřnásobek. Ekologické organizace však do zákona prosadily recyklační slevu. Obce, které budou odpady hodně třídit, ušetří. Recyklační sleva by však neměla pouze motivovat k vysoké recyklaci, ale také k co nejnižší produkci směsných odpadů, jinak by mohly obce v honbě za slevou nahrazovat domácí kompostování svozem bioodpadů, což by bylo opět velmi drahé a zbytečné.

Citace Iva Kropáčka, odpadového experta Hnutí DUHA: Ekologické organizace se v debatě o novém zákoně snaží o to, aby vytřídění využitelných složek bylo mnohem levnější, než odvézt odpad do spalovny. Existuje totiž především na úrovni krajů řada projektů na třídění, recyklaci a energetické využití energeticky bohaté frakce po vytřídění.“

Kraje podle svých schválených plánů odpadového hospodářství potřebují ke stávajícím čtyřem spalovacím zařízení s kapacitou kolem 700 tis. tun/rok vybudovat další s kapacitou více než 2 miliony tun odpadů ročně. Z celkové produkce komunálních odpadů má jen úprava směsných komunálních odpadů činit více než 50 %. Je tak zcela zjevné, že recyklace nemůže překročit 50 % ani v roce 2026.


Odborné kontakty
Mgr. Ivo Kropáček, odpadový expert, Hnutí DUHA, 604 207 302, ivo.kropacek@hnutiduha.cz
Mgr. Daniel Vondrouš, expert na politiku životního prostředí, Zelený kruh, 724 215 068, daniel.vondrous@zelenykruh.cz


Kontakt pro novináře
Jiří Kaňa, 607 800 915, jiri.kana@zelenykruh.cz


loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.czwww.eeagrants.cz
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. www.eeagrants.org