Lidé požadují, aby se politici více zabývali ekologií. Vyplývá to z výzkumu veřejného mínění

Stáhněte si tiskovou zprávu do svého počítače


Dvě třetiny české veřejnosti požaduje, aby politici brali větší ohled na ekologické otázky. Nejvíce však důvěřují vědcům a ekologům, nejméně pak církvi a parlamentu. Vyplývá to z výzkumu veřejného mínění, který pro Zelený kruh v červnu 2016 zpracovala agentura Median.

Z výzkumu vyplývá, že 66 % populace chce, aby se volení zástupci více zabývali ochranou životního prostředí. Mezi nimi byli především voliči ANO 2011 a TOP 09, proti byli naopak voliči KDU-ČSL a ODS. Zákonodárci však mají u veřejnosti velmi nízkou důvěru. Na jejich slova dá pouze 16,5 % dotázaných. Největší přízni se naopak těší vědecké a výzkumné instituce (51 %) a dále pak ekologické a neziskové organizace (34 %). Na nejnižší příčce se umístili představitelé církve, kterým věří jen 13 % lidí.

Na dotaz, jakými problémy by se měly ekologické NNO zabývat, 68 % oslovených uvedlo škodlivé látky v prostředí a dále ohrožené druhy zvířat a rostlin a znečištěné ovzduší. Nejméně problematickou naopak považují přemíru automobilové dopravy, malou rozlohu divoké přírody a potenciálně nebezpečné technologie, jako jsou jaderná energetika nebo geneticky modifikované organismy.

Na otázky odpovědělo 1004 respondentů ve věku 18 a více let prostřednictvím omnibusu. Kromě řešení ekologické politiky výzkum také zkoumal důvěru v české instituce a zájmem lidí, kterou problematiku mají řešit neziskové organizace. Výzkum byl součástí projektu Zeleného kruhu s cílem zlepšovat veřejný obraz ekologických nevládních neziskových organizací. Kampaň byla zahájena v prosinci 2014 a končí 31. července 2016. V jejím rámci Zelený kruh posílil práci s médii, sociálními sítěmi a především s laickou veřejností, pro kterou připravoval vědecké kavárny v hlavním městě i regionech.

Kompletní výsledky výzkumu ke stažení


Odborné kontakty
Daniel Vondrouš, expert na politiku životního prostředí, Zelený kruh, 724 215 068, daniel.vondrous@zelenykruh.cz

 


loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.czwww.eeagrants.cz
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. www.eeagrants.org