Kvalitní ochrana evropské přírody se ekonomicky vyplatí a není nutné ji oslabit. Vyplývá to z analýzy Evropské komise

Veřejných konzultací ohledně zachování evropské legislativy, která chrání přírodu a vrací do naší krajiny vzácná zvířata a rostliny, se zúčastnilo více jak 500 tisíc lidí z celé Evropy. Evropská komise oslovila napřímo také řadu institucí a odborných organizací ve všech členských státech EU. Podle předběžných výsledků je naprostá většina pro zachování společné legislativy v současné podobě.

Evropská komise zveřejnila předběžné výsledky veřejných konzultací ohledně přezkumu směrnic o ptácích a stanovištích. Během konzultací u evropské veřejnosti a institucí zjišťovala názor na jejich zachování, úpravu či dokonce oslabení.

Výsledky konzultací pro Evropskou komisi zpracovali odborníci na životní prostředí ve formě hodnotící studie. Podle ní směrnice velmi dobře plní svou funkci a není  žádný důvod, proč by mělo dojít k jejich úpravě. Studie potvrzuje, že přínosy z ochrany evropské přírody mnohonásobně převyšují náklady. Výše ročních nákladů se odhadují na 5,8 miliard EUR. Ročně však služby ekosystému generují výnosy ve výši 200 až 300 miliard EUR a dalších 50-85 miliard EUR pro místní ekonomiky.

Oficiální výsledky veřejných konzultací budou zveřejněny v pátek 20. listopadu 2015 na konferenci v Bruselu pořádané pod záštitou evropského komisaře pro životní prostředí Karmenu Velly. Setkání ochránců přírody, politiků a představitelů evropských institucí povede k širší debatě o budoucnosti evropské legislativy na ochranu přírody. Konference se zúčastní rovněž český zástupce nevládních organizací, ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek, který bude diskuzi sledovat a komentovat prostřednictvím svého twitteru: twitter.com/ZVermouzek.

Veřejných konzultací se zúčastnilo 552 472 evropanů z řad laické i odborné veřejnosti. Z celkového počtu pak:

  • 98 % odpovědělo, že směrnice o ptácích a stanovištích jsou důležité nebo velmi důležité pro ochranu přírody,
  • 93 % se nechalo slyšet, že směrnice jsou efektivní nebo velmi efektivní při ochraně přírody,
  • 93 % řeklo, že výhody z provádění směrnic daleko přesahují náklady,
  • 95 % souhlasilo, že evropská politika životního prostředí pomáhá naplňovat obě směrnice,
  • 93 % jsou toho názoru, že zemědělství a rozvoj venkova, 95 % energetika a 97 % dopravní politika směrnice naplňovat nepomáhají,
  • 98 % si myslí, že Evropská unie stále potřebuje legislativu, která chrání vzácné živočišné druhy a území.

Hodnotící studie s výsledky konzultací je k dispozici zde: http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/docs/consultation/Fitness%20Check%20final%20draft%20emerging%20findings%20report.pdf

Zdeněk Vermouzek z České společnosti ornitologické uvedl: „Studie konzorcia konzultantů potvrdila to, co tvrdíme od začátku úvah o změnách směrnic: Směrnice fungují, pozitivně přispívají k udržitelnému rozvoji a umožňují hospodářský rozvoj, který je kompatibilní se zachováním biologické rozmanitosti. Pokud jsou někde nedostatky, tak je to špatné financování ochrany přírody a nedostatečná kontrola prosazování.“

Kampaň Nature Alert s požadavkem na zachování a lepší prosazování současných předpisů na ochranu přírody, důležitých evropských směrnic o ptácích a o stanovištích, spustily v květnu přední ekologické organizace — BirdLife, European Environmental Bureau, Friends of the Earth a WWF. V Česku kampaň pod názvem Klenoty přírody v ohrožení vedla asociace ekologických organizací Zelený kruh, Česká společnost ornitologická, Hnutí DUHA, Český svaz ochránců přírody, Beleco a Arnika.


Odborné kontakty
Lucie Hošková, Česká společnost ornitologická, 602 972 368, hoskova@birdlife.cz
Jan Dušek, ředitel Beleco, 774 541 484, jan.dusek@beleco.cz


loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.czwww.eeagrants.cz
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. www.eeagrants.org